HELSENORGE

Helsefremmende bruk av egne data

Du vil snart få økte rettigheter til tilgang til egne helseopplysninger gjennom EUs nye personvernforordning (GDPR). Et prosjekt ved Ahus er bevilget forskningsstøtte for å teste hvordan det kan tilrettelegges for at innbyggerne kan dra nytte av disse opplysningene for å fremme egen helse.

Gjennom både kjernejournal, pasientens legemiddelliste og tilgang til sykehusjournalen via helsenorge.no, gis du tilgang til en rekke helseopplysninger om deg selv. Når EUs nye personvernforordning trer i kraft, vil dette øke dine rettigheter ytterligere, blant annet til å få kopi av informasjon om deg selv og til å velge hvem du vil dele den med.

Prosjektet "Capable" ved Akershus universitetssykehus (Ahus) jobber med å utarbeide en løsning for hvordan alle innbyggere kan dra nytte av helseopplysninger om seg selv til å fremme egen helse og mestre egen sykdom, ved hjelp av et digitalt verktøy.

- Vi ønsker å sikre at essensiell informasjon om pasienter alltid er tilgjengelig, slik at de kan bruke informasjonen aktivt i dagliglivet, sier prosjektleder Petter Hurlen.

Målet er et verktøy som balanserer funksjonalitet, sikkerhet, brukervennlighet, tillit og hensyn til privatliv. Et slikt verktøy setter pasienten i sentrum og styrker den enkeltes mulighet til å sikre god ernæring og medisinbruk, og til å koordinere ulike helseaktiviteter.  

Mottok støtte

Prosjektet ble i mars bevilget støtte fra Forskningsrådet gjennom forskningsprogrammet HELSEVEL.
Pengene vil brukes til å beskrive, utvikle og teste en prototype på en løsning som gir innbyggeren mulighet til å forvalte og bruke kopier av egen helseinformasjon.

- I første omgang fokuserer vi på kosthold og ernæring, legemidler og koordinering av tjenester, sier Hurlen.

Prosjektet er et samarbeid mellom Akershus universitetssykehus, Universitetet i Oslo – Helsam, Norsk Regnesentral, Norsk E – helse A/S, Helsetelefonen A/S, Ullensaker kommune, Bydel Nordre Aker – Oslo, Bærum kommune, Norges Revmatikerforbund, Norges Blindeforbund, LHL, HL7, Karlstad University, Aalborg University og Västra Götaland Region.