HELSENORGE

Herfra sikres trygg transport av koronaprøvene

Ved seksjon for bakteriologi og medieproduksjon på Ahus lages væsken som skal brukes til sikker transport av koronaprøver, og prøvetakingsutstyr gjøres klar for å sendes ut blant annet til teststasjonene. De gikk fra å produsere 15.000 transportmedier per år til vanvittige 270.000 hittil i år.  


Et transportmedium er en væske som er i rørene som brukes til koronaprøvene. Væsken inneholder stoffer som stabiliserer prøvematerialet slik at det kan transporteres til laboratoriet. Denne produseres ved seksjon for bakteriologi og medieproduksjon, som opplevde en eksplosjon i etterspørsel da koronaen kom.

IMG_91962_web.jpg

Anne Kristin Borling, seksjonsleder i Seksjon for bakteriologi og medieproduksjon.

Å gå fra å produsere cirka 15.000 transportmedier i 2019 til 270.000 hittil i år, har bydd på noen organisatoriske utfordringer.

- Vi var vant til å ha mer å gjøre i vintersesongen, men nå eksploderte det på et helt annet nivå. Det har mildt sagt vært en logistisk utfordring, sier seksjonsleder Anne Kristin Borling.

Blander for hånd

Produksjonen av transportmediene foregår manuelt. Ingrediensene til væsken blandes etter en gitt oppskrift, korker skrus av, væsken tilsettes i en gitt mengde, før korkene skrus på igjen. Deretter merkes hvert enkelt rør, før de pakkes i poser sammen med prøvetakningspensler og et informasjonsskriv til brukerne.

Blande transportmedier

Det er viktig at transportmediene ikke forurenses av såkalt humant DNA. Derfor har Amanda Giske på seg munnbind når hun blander ingrediensene. Hun er ansatt i en engasjementstilling hvor arbeidsoppgavene er produksjon av transportmedier, pakking av papirsvar til rekvirenter og oppakning av varer.

Tapping av transportmedium.

Bioingeniørstudent Khadja Saeed. Tapping av transportmediet må foregå på et rent rom med ekstra bekledning for å unngå forurensning med humane celler.


IMG_91442_web.jpg

Legestudent Lotte Marie Gunderosen setter merkelapper på transportreagensrørene. Etterpå skal hun ta telefoner for å varsle om positive prøvesvar ut til kommuner og smittevernsteam.

IMG_91452_web.jpg

Transportmedier som snart er klare til å sendes ut til teststasjoner og legesentre.

- Bare det å skru av og på korkene tar tid, forteller Borling.

Antall ansatte ble kraftig økt, og samtidig må de holde avstand til hverandre. Arbeidsplassen har imidlertid forblitt den samme, med de plassutfordringene det har ført med seg.

- Vi har måttet spre vaktene mer utover dagen for å unngå å være for tett på hverandre, sier hun.

Uforutsigbare leveranser

Det ble raskt en utfordring å skaffe nødvendig materiell når hele verden etterspør det samme.

- Det har i perioder vært stor uforutsigbarhet knyttet til leveranser, noe som igjen har gitt utfordringer med planlegging, forteller Borling, som har måttet finne alternative leverandører i tilfeller der de vanlige leverandørene ikke har klart å levere etter behov.

Når varene de trenger først er ankommet, er plassbehovet også på et nytt nivå. Lageret som normalt har vært brukt, rommer bare en brøkdel av det som nå kommer inn. 

IMG_9181.JPG

Erik Bjerke er ansatt som vikar og har ansvar for vareopppakking. Her har pensler til prøvetaking ankommet.

Ekstraoppgaver

Seksjonen har ansvar for vask av utstyr, og fikk også her merke økt arbeidsbelastning, etter at antall prøvestativer til vask økte betraktelig på grunn av koronaen.

Å besvare henvendelser per telefon har også blitt en arbeidsoppgave av andre dimensjoner enn tidligere. I starten av pandemien oppstod det et stort behov for en koronasvartelefonen for rekvirenter, som seksjonen fikk ansvaret for å betjene. Selv om telefonnummeret ikke har vært ment for befolkningen, har det likevel vært et stort trykk av telefoner fra folk som har spørsmål om sin prøve.

IMG_91942.jpg

Bioingeniør Zoey Drageset besvarer koronasvartelefonen for rekvirenter. Her har det tidvis vært rødglødende linjer, for eksempel i perioder der tekniske feil har ført til forsinkelser av prøvesvar.

 - Telefonene har avtatt etter at prøvesvarene ble gjort tilgjengelige på Helsenorge.no, men vi merker fortsatt stor pågang de gangene vi har hatt tekniske feil eller liknende som har ført til forsinkelser av prøvesvar.

I høst overtok seksjonen også varsling av positive koronasvar til kommuneoverlegene og smittevernsteamene. De varsler hver dag fra kl. 8-22. For å ivareta denne oppgaven er det ansatt flere bioingeniør- og legestudenter, forteller Borling.

 Tross store organisatoriske endringer, forteller Borling om god kontroll i seksjonen.

- I begynnelsen var det veldig hektisk. Det var vel ingen som hadde forutsett hva som ville komme. Men nå har vi hatt tid til å omstille oss, og er mye bedre forberedt på eventuelle smittetopper.

Kirsten med medier til teststasjonene.jpg

Kundekonsulent Kirsten Dawn Elvsaas leverer ut prøvetakingsmedier fra Ahus til teststasjoner og fastleger i opptaksområdet.