Hjelp til å mestre livet

Avdeling samhandling og helsefremming ved Ahus har utviklet et digitalt mestringskurs kalt «Livsmestring». Målet er å styrke pasienter og pårørende gjennom å bli bevisst ressursene som finnes i dem selv og i omgivelsene deres, og dermed øke sin mestring av livet.

Publisert 23.05.2022
Sist oppdatert 25.05.2022
To kvinner foran Akershus universitetssykehus. Det er grønne trær i bakgrunnen. Kvinnene har på blå overdeler og smiler.

Spesialrådgivere ved avdeling for samhandling og helsefremming på Ahus, Kjersti Fløtten og Karen Therese Sullheim Haugstvedt, har begge vært sentrale i utviklingen av programmet "Livsmestring".

"Livsmestring" er et pedagogisk verktøy, som skal styrke pasienten gjennom at de får oppdage mer om seg selv. Slik kan de se flere muligheter, nye løsninger og bli bevisst på hva de kan gjøre noe med. 

– Gjennom Livsmestring ønsker vi å gi den enkelte muligheten til å stoppe opp og tenke seg om for å oppdage mer om egne ressurser. Det kan være i dem selv, som hva de virkelig vil og hva som skaper glede, eller i omgivelsene deres, som gode kontakter og tilrettelegging av jobb. 

Det sier Karen Therese Sullheim Haugstvedt, spesialrådgiver ved avdeling for samhandling og helsefremming på Ahus. Hun har utviklet programmet i samarbeid med kollegaer og prosjektdeltakere. 

– Vi ønsket at muligheten til å gå gjennom kursinnholdet skulle ligge åpent på nett, slik at alle kan bruke det. Det gjelder også helsepersonell, da kurset består av mange helsefremmende elementer som fagpersoner kan bruke, både på konsultasjoner, kurs og temadager, fortsetter hun. 

Programmet Livsmestring består av seks kurs som er bygget opp rundt hvert sitt sentrale tema. Hvert tema presenteres med en film, og deretter oppgaver med utdypende spørsmål. 


De to kvinnene sitter på en benk foran sykehuset og smiler til kamera.

Fløtten og Haugstvedt syntes det fantes få mestringskurs for sin egen del, både til foreldre som har barn med funksjonsnedsettelse og til unge med langvarige helseproblemer, og bestemte seg for å ta saken i egne hender.

Forskningsbasert
Innholdet bygger på forskningsbasert kunnskap om individuelle mestringsprosesser, som er utviklet gjennom flere prosjekter på avdeling for samhandling og helsefremming ved Ahus, og en 10-års oppfølgingsstudie. 

– Deltagerne i prosjektene har beskrevet hva de har oppdaget og forandret slik at de kunne leve et bedre liv til tross for ulike sykdommer og funksjonshemminger, forklarer Haugstvedt. 

Haugstvedt har en doktorgrad i medisin, med fokus på slike menneskelige helsefremmende prosesser. Hun hadde jobbet med tematikken i lang tid da det meldte seg et behov for digitale mestringskurs.  

– Resultatene viser at deltakerne har hatt stort utbytte av nettsidens program. Det sentrale er at hver enkelt må oppdage sine ressurser selv, og for å kunne oppdage dette er temaene, oppgavene og refleksjonsspørsmålene viktige. 

Gode tilbakemeldinger 

Kursene i programmet Livsmestring har fått svært gode tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende.

– Det som er veldig fint er at man greier å sette ord på det man har opplevd. Når du får sette ord på det du har opplevd, blir du mer bevisst og kan gjøre noe med det videre, skrev en av deltakerne i sin tilbakemelding.

– Og du kan finne glede i ting du ikke kunne se før, skrev en annen ung deltaker. 

Haugstvedt har sett at når du er forberedt og vet hva du vil, kan du håndtere situasjonen annerledes.

–​  Programmet kan gjøre at du oppdager hva du trenger for å puste bedre selv. Ingen andre kan puste for deg, avslutter Haugstvedt.