Hjertesykdom hos kvinner

Til tross for store fremskritt i forebygging og behandling de siste tiårene, er hjerte-karsykdom fremdeles en viktig årsak til sykdom og død hos norske kvinner. Forskjeller i symptomer kan føre til at kvinner ikke oppsøker helsehjelp i tide.

Publisert 08.03.2022
En person som står ved siden av en sykehusseng
​De vanlige og velkjente symptomene på hjerteinfarkt er klemmende smerter midt i brystet som stråler mot kjeve og/eller ut i armene.

- Det er viktig å huske at også kvinner kan rammes av hjerteinfarkt. Ved hjerteinfarkt
 opplever mange kvinner mer atypiske symptomer som generell uvelhetsfølelse og kvalme. De kan også ha smerter andre steder enn i brystet, for eksempel i rygg, mage eller nakke, sier Vibeke Juliebø, invasiv kardiolog ved Hjerteavdelingen på Ahus Nordbyhagen.

Kvinner har også oftere småkarssykdom og hjerteinfarkt med åpne kransårer. Vi har lite kunnskap om utredning og behandling av disse tilstandene som oftest rammer kvinner og vi trenger derfor mer forskning for å bedre kvinnehelsen.


Dårligere forebyggende behandling

Flere studier tyder på at risikofaktorer som overvekt, diabetes, røyking og høyt blodtrykk er enda farligere for kvinner enn for menn.

- Kvinner bør ta risikofaktorer på alvor, og oppsøke lege tidlig. Det er også viktig å følge opp og behandle diabetes, høyt blodtrykk og høyt kolesterol for å forebygge eventuell sykdom. 

Juliebø oppfordrer kvinner til å kontrollere blodtrykket årlig, samt ha fokus på å spise sunt, trene regelmessig og unngå overvekt.  

Basert på tall fra Reseptregisteret ser det dessverre ut til at menn fremdeles får bedre medikamentell behandling enn kvinner. 

- Menn får i større grad nyere og mer effektive medisiner mot høyt blodtrykk og de får oftere foreskrevet kolesterolsenkende midler enn kvinner.  Her har vi leger en viktig jobb å gjøre, sier Juliebø. 


Invasiv kardiologi

Vibeke Juliebø

Juliebø ønsker flere kvinner velkommen til kardiologi

Invasiv kardiologi omfatter utredning og behandling av hjertesykdommer via blodårene. Kransårene, som forsyner hjertemuskelen med blod, undersøkes ved hjelp av tynne katetre som føres til hjertets kransårer via pulsåren i håndleddet eller lysken. Jobben krever tålmodighet, utholdenhet og presisjon.

- Det er et fantastisk yrke der man har mulighet til å gjøre en forskjell. Jeg føler meg svært privilegert som hver dag har mulighet til å behandle hjertesykdom og redde liv, sier Juliebø. 
 
Kvinner er sterkt underrepresentert i invasiv kardiologi over hele verden og i Norge er cirka 10 % av operatørene kvinner. 

- I anledning kvinnedagen ønsker jeg at flere kvinner skal ønske og få mulighet til å spesialisere seg i dette fantastiske yrket, avslutter Juliebø.

Fakta om kjønnsforskjeller i hjerte- og karsykdommer (FHI.no)

  • ​​​​Hjerte- og karsykdom rammer både menn og kvinner. Kvinner rammes gjennomsnittlig i høyere alder enn menn. Gjennomsnittsalderen ved hjerteinfarkt for menn er 69 år og for kvinner 77 år. For hjerneslag er gjennomsnittsalderen 72 år for menn og 76 år for kvinner. For atrieflimmer er gjennomsnittsalderen ved førstegangs tilfelle 72 år for menn og 79 år for kvinner. Kvinner får altså hjerteinfarkt, hjerneslag og atrieflimmer gjennomsnittlig 8 år, 4 år og 7 år senere enn menn (Norsk hjerteinfarktregister 2021, Norsk hjerneslagregister 2021, Kjerpeseth 2021).
  • Vi ser at i alle aldersgrupper er det en høyere andel menn som bruker legemidler for å forebygge eller behandle hjerte- og karsykdom, sammenlignet med kvinner, se figur 3. Antall brukere av legemidler for hjerte- og karsykdom var nær 1,2 millioner i 2020. Blant disse var 51 prosent menn og 49 prosent kvinner. Det var altså nesten like mange kvinner som menn som brukte legemidler for å forebygge eller behandle hjerte- og karsykdom.
  • Kjønnsfordelingen i aldersgruppene endrer seg rundt 75 års alder: I alle aldergruppene opp til 75 år, var det flere menn enn kvinner som brukte legemidler for å forebygge eller behandle hjerte- og karsykdom. Men blant de som er 75 år og eldre, var det flere kvinner enn menn (Reseptregisterets statistikkbank). Dette skyldes i stor grad at kvinner har høyere levealder enn menn.
  • Menn har høyere dødelighet av hjerte- og karsykdommer sammenlignet med kvinner, se figur 10. En høyere andel blant menn legges inn med førstegangstilfelle av hjerteinfarkt, hjerneslag, atrieflimmer eller hjertesvikt, sammenlignet med kvinner, se figur 6, 7, 8 og 9. For begge kjønn har vi sett en nedgang i dødeligheten av hjerte- og karsykdommer og førstegangsinnleggelser av hjerteinfarkt, hjerneslag og hjertesvikt (se figur 7 - 12b). 
  • En studie fra Tromsøundersøkelsen viste høyere risiko for førstegangshjerteinfarkt for menn sammenlignet med kvinner, og undersøkte om risikofaktorer som blodtrykk og kolesterol kunne forklare disse kjønnsforskjellene, men fant ingen god forklaring (Albrektsen 2016).​
Faktaboksen er hentet fra: Hjerte- og karsykdommer - FHI