HELSENORGE

Hjertesykdom hos kvinner

Til tross for store fremskritt i forebygging og behandling de siste tiårene, er hjerte-karsykdom fremdeles en viktig årsak til sykdom og død hos norske kvinner. Forskjeller i symptomer kan føre til at kvinner ikke oppsøker helsehjelp i tide.

​De vanlige og velkjente symptomene på hjerteinfarkt er klemmende smerter midt i brystet som stråler mot kjeve og/eller ut i armene.

- Det er viktig å huske at også kvinner kan rammes av hjerteinfarkt. Ved hjerteinfarkt
 opplever mange kvinner mer atypiske symptomer som generell uvelhetsfølelse og kvalme. De kan også ha smerter andre steder enn i brystet, for eksempel i rygg, mage eller nakke, sier Vibeke Juliebø, invasiv kardiolog ved Hjerteavdelingen på Ahus Nordbyhagen.

Kvinner har også oftere småkarssykdom og hjerteinfarkt med åpne kransårer. Vi har lite kunnskap om utredning og behandling av disse tilstandene som oftest rammer kvinner og vi trenger derfor mer forskning for å bedre kvinnehelsen.


Dårligere forebyggende behandling

Flere studier tyder på at risikofaktorer som overvekt, diabetes, røyking og høyt blodtrykk er enda farligere for kvinner enn for menn.

- Kvinner bør ta risikofaktorer på alvor, og oppsøke lege tidlig. Det er også viktig å følge opp og behandle diabetes, høyt blodtrykk og høyt kolesterol for å forebygge eventuell sykdom. 

Juliebø oppfordrer kvinner til å kontrollere blodtrykket årlig, samt ha fokus på å spise sunt, trene regelmessig og unngå overvekt.  

Basert på tall fra Reseptregisteret ser det dessverre ut til at menn fremdeles får bedre medikamentell behandling enn kvinner. 

- Menn får i større grad nyere og mer effektive medisiner mot høyt blodtrykk og de får oftere foreskrevet kolesterolsenkende midler enn kvinner.  Her har vi leger en viktig jobb å gjøre, sier Juliebø. 


Invasiv kardiologi

Vibeke Juliebø

Juliebø ønsker flere kvinner velkommen til kardiologi

Invasiv kardiologi omfatter utredning og behandling av hjertesykdommer via blodårene. Kransårene, som forsyner hjertemuskelen med blod, undersøkes ved hjelp av tynne katetre som føres til hjertets kransårer via pulsåren i håndleddet eller lysken. Jobben krever tålmodighet, utholdenhet og presisjon.

- Det er et fantastisk yrke der man har mulighet til å gjøre en forskjell. Jeg føler meg svært privilegert som hver dag har mulighet til å behandle hjertesykdom og redde liv, sier Juliebø. 
 
Kvinner er sterkt underrepresentert i invasiv kardiologi over hele verden og i Norge er cirka 10 % av operatørene kvinner. 

- I anledning kvinnedagen ønsker jeg at flere kvinner skal ønske og få mulighet til å spesialisere seg i dette fantastiske yrket, avslutter Juliebø.