HELSENORGE

Holdt åpent da alle andre stengte

Som barnehage for barna til sykehusansatte var Ahus-barnehagene svært viktige under pandemiens mest kritiske fase. Ikke én dag var det stengt i Ahus-barnehagene, som nå opplever bedre kontakt med foreldrene og at barna har lært seg å leke på nye måter.

Ragnhild Hallen
- Barna måtte i barnehagen, og vi stod klare til å ta de imot, selv om det var tusen tanker i hodet, sier Ragnhild Hallén, pedagogisk leder i Barnehage 3 i Ahus-barnehagene.
Alle landets skoler og barnehager ble stengt fra 13. mars, men som barnehage for barn til sykehusansatte med jobber av samfunnskritisk karakter, var det ikke snakk om å stenge. Barnehagene har virkelig vist at de er vesentlig for samfunnsstrukturen ved å gjøre det mulig for foresatte å kunne gå på jobb og ta godt vare på barna også i en pandemisituasjon.

- Barna måtte i barnehagen, og vi stod klare til å ta de imot, selv om det var tusen tanker i hodet, sier Ragnhild Hallén, pedagogisk leder i Barnehage 3.

Ahus-barnehagene består av 336 plasser fordelt på fem barnehager. Som mange andre måtte de finne løsninger på kort tid, for å ta hensyn til smittevern og for å vise foreldrene at det var trygt å levere barna sine hos dem.
 
 

Klare for å rykke ut om natten

- Våre tiltak ble å dele avdelinger og inndele både inne- og uteområdene i soner. Det var et godt samarbeid med foreldrene fra starten av, og mange av barna ble holdt hjemme under den travleste tiden under pandemien, sier Stine Tronesvold, avdelingsleder for Ahus-barnehagene.

Da påsken kom var usikkerheten rundt smittesituasjonen stor, og barnehagen gjorde seg klar for å rykke ut nattestid om det ble behov.

- Vi satte opp en bakvakt gjennom hele påsken i og med at sitasjonen var såpass uklar. Barnehage 5 hadde barn i barnehagen på dagtid skjærtorsdag, langfredag og 2. påskedag, men vi slapp å jobbe på natten, sier Stine.

Organisatorisk utfordrende

Stine og Ragnhild kan se tilbake på en travel periode med mange utfordringer og hensyn som måtte tas.

Da mange av landets barnehager fikk noen dager på å sette seg inn i ny veileder for smittevern, måtte Ahus-barnehagene holde åpent samtidig som de måtte planlegge for en ny hverdag, ivareta barnas behov og egne ansatte.

- Første uken kokte det i huet på oss alle, sier Stine. Vi skjerpet alle hygienerutiner tidlig i fasen, både av overflater og leker, men det var utfordrende når de nye retningslinjene fra Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet kom 15. april.

Da andre barnehager kunne stenge ned for å gjøre klart, ble barnehagene nødt til å omorganisere og snu om på alt på kort tid. Det ble en del overtid for å komme i mål med organisering og informasjon. Stine og Ragnhild roser de ansatte som har vært tilpasningsdyktige i en usikker periode.

- Jeg syns det har gått veldig bra, sier Ragnhild. Selv om det har vært vanskelig med møter på tvers av avdelingene ikke å kunne være på pauserommet samtidig, har det likevel vært veldig positivt. Vi har gjennom hele perioden hatt fokus på å gjøre noe positivt og kreativt sammen med barna.

Nye erfaringer

I starten av denne perioden var de barnehageansatte usikre på hvordan barna kom til å takle de store endringene i barnehagen.

- Det vi så på som mest utfordrende var at barna var delt inn i faste grupper og hadde faste områder de kunne leke på. Gruppefølelsen og lek i mindre grupper har faktisk blitt opplevd positivt. Her er det mye kan vi ta med videre. Vi har kommet oss godt gjennom det.

- De største barna har syntes at det har vært litt kjedelig å leke ute, da de ikke kan løpe rundt men må holde seg i sin sone.

- Men vi har sett at de har funnet andre måter å leke på og tilpasset det innad i gruppa.

Omstillingsvillige barn

For å få litt forandring har de ansatte rullert på grupper og barna har byttet soner.

- De synes det det var rart å plutselig skulle leke et annet sted, men de er veldig omstillingsvillige. Uansett hvordan hverdagen har vært får alltid barna en klem eller et fang å sitte på. Sosial distansering fungerer ikke i en barnehage. Her får alle trøst og kos, sier Ragnhild.

- Vi merker også at kontakten med foreldrene har endret seg, det har blitt tettere, på en måte. Det håper vi fortsetter.

Til høsten er barnehagene klare til å ønske flere nye barn velkommen.

- Vi må tilpasse opplegget til gjeldende smittevernregler. Vi tar imot foreldrene og barna i mindre grupper, slik at vi blir litt kjent med hverandre før barnehagestart.