Informasjon til fødende

På denne siden finner du viktig informasjon i forbindelse med fødsel og barseltiden ved sykehusene våre under pandemien. Har du spørsmål eller synes det mangler informasjon, ta kontakt. 

nyfødt

Vi ber om forståelse for at vi har noen begrensninger for ledsagere knyttet til poliklinikk barselsbesøk og beklager ulempene de medfører for dere. Vi ønsker å legge til rette for en trygg og god opplevelse for deg under fødsels- og barseloppholdet.

Følgende retningslinjer gjelder ved våre avdelinger:

 • Vi følger generelle smittevernregler og holder én meters avstand.
 • Mor og far/medmor oppfattes som en gruppe og kan ha nærkontakt.
 • Vi holder fremdeles stengt for alt annet besøk enn far/medmor.
 • Far/medmor følger ikke med på svangerskapsundersøkelse eller barselpoliklinikk. Vi åpnet først opp for unntak for rutineultralydundersøkelse, men på grunn av økt smitte og strengere tiltak i Oslo og Viken må vi dessverre gå bort fra dette igjen.
 • Eventuelt besøk forutsettes at far/medmor kan komme på besøk så lenge de ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, ikke har mistenkt eller påvist covid-19, ikke har vært i utlandet de siste 10 dagene, eller er definert som nærkontakt.
 • Vi ber om at pasientene våre oppgir en pårørende ved innleggelse. Denne personen vil motta en SMS med informasjon om besøksrutine. Kontaktinformasjonen kan hjelpe oss i en eventuell smittesporing
 • Pasienter med mistenkt smitte eller påvist smitte kan som hovedregel ikke ha besøk under oppholdet.

Fødeavdelingene

 • Alle som skal til fødeavdelingen på Nordbyhagen bes benytte inngang ved Barne- og ungdomsklinikken (BUK), inngang 3.
 • Fødende kan ha med seg en ledsager under fødsel. Ledsageren må under hele oppholdet oppholde seg på avdelingen, og må derfor ha med seg mat og drikke til fødeavdelingen. Når ledsager har fulgt fødende inn og parkert i parkeringshuset, kan hovedinngangen benyttes. Det kan da utstedes dokumentasjon ved fødeavdelingen som bekrefter at ledsager kan komme inn.
 • En partner som har symptomer på covid-19 kan ikke være med, men den fødende kan i så fall ha med en annen ledsager.
 • Far/medmor eller ledsager kan være med inn på operasjonsstuen ved keisersnitt.
 • Barselavdelingen har tøy til barnet, eller du kan ta med eget hvis du ønsker det.
 • Alle gravide – også med smitte – kan føde ved Ahus.

Barselopphold og innleggelse ved observasjonspost for gravide

Nordbyhagen

 • Av smittehensyn kan far/medmor dessverre ikke være til stede under hele barseloppholdet på barselavdelingen.
 • Besøkstid på barselavdelingen og observasjonsposten er 16.00 – 19.00 for far/medmor. 
 • Far/medmor må bruke munnbind og sprite hendende før hen går inn på avdelingen. 
 • Dersom mor og barn har familierom på barselhotellet kan far/medmor kan være sammen med mor og barn under hele oppholdet, hvis far/medmor er frisk og symptomfri.

Kongsvinger

 • Ved Kongsvinger gjelder de samme besøksreglene som over, men det er ikke besøkstid, da det her kun er enkeltrom ved barselavdelingen.

Generell informasjon for begge steder

 • Ved besøk og opphold på barselhotell må far/medmor være på hotellet under hele oppholdet, og kan ikke forlate sykehuset og komme tilbake igjen. Det samme gjelder for kiosk og butikk i nærheten. Mat kan kjøpes på barselhotellet.
 • Vi anbefaler at mor og barn blir på sykehuset til alle nødvendige undersøkelser og observasjoner er gjort.
 • Eventuell isolasjon videreføres på barsel.
 • Nyfødte barn kan ikke tas ut av avdelingen før utskriving.
 • Mor og barn som skal hjem fra barselopphold, følges ut av personalet. Far/medmor har ikke anledning til å hente mor og barn i avdelingen.

Polikliniske konsultasjoner og undersøkelser

 • Oppsatte timer går som normalt. Du får beskjed av oss om timen må utsettes.
 • Det er svært viktig at du forholder deg til informasjonen som sendes på SMS i forkant av timen.
 • Far/medmor kan dessverre ikke være med på svangerskapsundersøkelse, rutineultralydundersøkelsen eller barselpoliklinikk, fordi lokalene gjør det vanskelig å holde avstand og å overholde smittevernregler. Dersom mor ønsker det, kan det legges til rette for at mor filmer deler av ultralydundersøkelsen.

Om nyfødt intensiv

Vi har restriksjoner for besøk for pårørende til barn innlagt på avdeling nyfødt intensiv på Barne- og ungdomsklinikken (BUK). Dette gjør vi for å beskytte både pasienter og ansatte mot smitte. Avdelingen er stengt for søsken og andre pårørende.

Har du barn hjemme?

 • Søsken og far/medmor må være friske for at far/medmor kan komme på besøk.

 • Det gjøres unntak for regelen ved kritisk sykdom.

Har du ikke barn hjemme?

 • Vi vil forsøke å tilrettelegge for at begge foreldre kan bo med barnet i avdelingen.

 • Far/medmor kan bo hjemme om ønskelig.

 • Det er viktig at man begrenser all kontakt med andre og ikke oppsøker kjøpesentre eller andre arenaer hvor mange mennesker er samlet.

Avdelingen vil tilrettelegge for å ha med far/medmor med på telefonen under legevisitt om vedkommende ikke er med på avdelingen.

Det er viktig at foreldre som har symptomer på luftveisinfeksjon ikke kommer til sykehuset.

Ved mange inneliggende barn eller ved økt smitte i samfunnet vil vi kunne stramme  inn til én forelder per barn.

Har du spørsmål knyttet til svangerskap og fødsel?

Vi vil gjerne svare på alle spørsmål, men på grunn av stor pågang ber vi deg henvende deg til lokal jordmor eller fastlege i størst mulig grad. De kan vurdere og eventuelt henvise videre til oss. 

Se våre informasjonsfilmer om fødsel og barseltid og om planlagt keisersnitt

Vi vil oppdatere denne siden fortløpende ved eventuelle endringer. Vi ber om forståelse for tiltakene, og beklager ulempene de medfører for dere. Vi vil legge til rette for en trygg og god opplevelse for deg under fødselen og barseloppholdet.

Tror du fødselen er i gang? Ring fødeavdelingen på 67 96 06 00.

Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos mor og far/medmor, og du vil derfor få spørsmål knyttet til dette:

 • Husk at dersom far/medmor har luftveisinfeksjon/smitte kan han/hun dessverre ikke kan være med på fødselen. Du kan da ta med deg en annen ledsager.
 • Dersom du som skal føde har luftveisinfeksjon/smitte, vil du være i isolasjon. Dette innebærer at du skal være inne på rommet under hele oppholdet, og at personalet vil bruke smittevernutstyr når de er hos deg.