HELSENORGE

Informasjon til fødende

Sykehuset er tilbake til normale besøkstider og retningslinjer for ledsager, vi har oppsummert hva som gjelder for avdelinger som er aktuelle for fødende og gravide under.

nyfødt

​Føde og barsel Nordbyhagen

 • Alle som skal til fødeavdelingen på Nordbyhagen bes benytte inngang ved barneklinikken.​ Ved behov for akutt hjelp kan akuttmottaket benyttes.​
 • Fødende kan ha med seg en ledsager under fødsel, også når den fødende har covid-19. Dersom det er behov for ytterligere en ledsager, ta kontakt i forkant.
 • Dersom partner har symptomer på covid-19 eller venter på svar på Covid-19-test må du ta kontakt med fødeavdelingen før dere kommer til sykehuset for å avtale mottak og oppfølging i fødsel. Den fødende kan velge å ha med en annen ledsager, dersom partner er smittet.
 • Ledsager kan være med inn på operasjonsstuen ved keisersnitt.
 • I fødsel kan far/medmor være med under hele oppholdet.
 • På Barsel- og observasjonsseksjonen på Nordbyhagen er far/medmor velkommen på besøk mellom kl. 08.00 og 21.00 hver dag. Søsken kan komme på besøk mellom kl. 17.00 og 19.00. På barselhotellet kan ledsager bo sammen med mor og barn.​

​​Føde og barsel Kongsvinger

 • Det er mulig å ha med seg èn ledsager under oppholdet på føden. Dersom det er ønskelig med besøk utover dette, må det skje i sykehusets vestibyle.​​

Polikliniske konsultasjoner og undersøkelser

Følgende retningslinjer gjelder for polikliniske timer for både gynekologisk avdeling og fødepoliklinikken - herunder også rutine ultralyd.

 • Pasienter til poliklinikken kan ha med en ledsager. 
 • Søsken/barn skal ikke være med på ultralyd. 
 • På grunn av begrenset venteareal, ber vi om at ledsagere til Ahus på Nordbyhagen venter ute i Glassgata frem til undersøkelsen starter.
 • Ved Kvinneklinikkens poliklinikk kan pasientene ha med far/medmor inn til undersøkelse til jordmor eller lege. F​ar/medmor må på grunn av begrensede venteplasser i avdelingen vente utenfor avdelingen fram til pasienten skal inn til konsultasjon.

​​​​​​​Nyfødt intensiv

 • På nyfødt intensiv er det tillatt med besøk av søsken og pårørende. Besøk må avtales med sykepleier. 
 • Alle besøk må skje før kl. 19.00. ​​​

Har du spørsmål knyttet til svangerskap og fødsel?

Vi vil gjerne svare på alle spørsmål, men på grunn av stor pågang ber vi deg henvende deg til lokal jordmor eller fastlege i størst mulig grad. De kan vurdere og eventuelt henvise videre til oss. 

Se våre informasjonsfi​lmer om fødsel og barseltid og om planlagt keisersnitt​

Tror du fødselen er i gang? Ring fødeavdelingen på 67 96 06 00

Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos mor og far/medmor, og du vil derfor få spørsmål knyttet til dette.

Dersom du som skal føde har luftveisinfeksjon/smitte, vil du være i isolasjon. Dette innebærer at du skal være inne på rommet under hele oppholdet, og at personalet vil bruke smittevernutstyr når de er hos deg.