Informasjon til fødende

Kvinneklinikken har hatt en rekke tiltak knyttet til koronasituasjonen. Nå åpnes det opp for kontrollert besøk av far eller medmor fra og med fredag 5. juni.

nyfødt

Hva er nytt?

Fra 5. juni er det nye besøkstider og ledsager kan være med under keisersnitt. Fra 7. juli kan ledsager være med på nyfødt intensiv.

Generell informasjon

 • Det oppfordres til at generelle smittevernregler følges og at en meters regel om avstand opprettholdes.
 • Mor og far/medmor oppfattes som en gruppe og kan ha nærkontakt.
 • Vi oppfordrer besøkende til å oppgi kontaktinformasjon i besøksprotokoll som skal ligge på pasientrommene. Det er frivillig å signere denne, men informasjonen kan brukes til smittesporing.
 • Vi holder fremdeles stengt for alt annet besøk enn far/medmor.
 • Far/medmor følger ikke med på svangerskapsundersøkelse eller barselpoliklinikk.
 • Det forutsettes at far/medmor ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, ikke har mistenkt eller påvist covid-19, ikke har vært i utlandet de siste 10 dagene, inkludert "grønne" land, eller er definert som nærkontakt.

Fødeavdelingen

 • Alle som skal til fødeavdeling skal benytte inngang ved Barne- og ungdomsklinikken (BUK), inngang 3.
 • Fødende får ha med seg en ledsager under fødsel. Ledsager får ikke forlate avdelingen etter å ha kommet på plass, og må derfor ha med seg mat og drikke til fødeavdelingen. Når ledsager har fulgt fødende inn og parkert i parkeringshuset, kan hovedinngangen benyttes og det kan utstedes dokumentasjon ved fødeavdelingen som bekrefter at ledsager kan komme inn.
 • Fra mandag 8. juni kan far/medmor eller ledsager være med inn på operasjonsstuen ved keisersnitt.
 • Barselavdelingen har tøy til barnet, eller du kan ta med eget hvis du ønsker det.
 • Alle gravide – også med smitte – kan føde ved Ahus.
 • NB: Ved Kongsvinger gjelder de samme besøksreglene, men besøkstiden 16.00 - 19.00 er ikke gjeldende da det her er enkeltrom ved barselavdelingen.

Om barselopphold og innleggelse ved observasjonspost for gravide

 • Av smittehensyn kan far/medmor dessverre ikke være til stede under hele barseloppholdet på barselavdelingen.
 • Besøkstid på barselavdelingen og barselhotellet er 16.00 – 19.00 for far/medmor. Denne besøkstiden gjelder også observasjonspost for gravide.
 • Far/medmor kan være med mor og barn på barselhotellet på familierom til mor og barn skal reise hjem, mot at far/medmor er frisk og symptomfri. Ved enerom gjelder besøkstiden i forrige punkt.
 • Ved besøk og opphold på barselhotell vil det ikke være anledning å forlate sykehuset, det vil si at far/medmor ikke kan dra hjemom eller ut av sykehuset. Det er heller ikke anledning til å benytte seg av kiosk og butikk i nærheten, men mat kan kjøpes på barselhotellet.
 • Vi anbefaler at mor og barn blir på sykehuset til alle nødvendige undersøkelser og observasjoner er gjort.
 • Eventuell isolasjon videreføres på barsel.
 • Nyfødte barn kan ikke tas ut av avdeling før utskriving.
 • Mor og barn som skal hjem fra barselopphold, følges ut av personalet. Far/medmor skal ikke opp i avdelingen for å hente.

Poikliniske konsultasjoner og undersøkelser

 • Oppsatte timer går som normalt hvis ikke annen beskjed gis.
 • Det er svært viktig å forholde seg til informasjon som sendes på SMS i forkant av timen.
 • Far/medmor følger ikke med på svangerskapsundersøkelse eller barselpoliklinikk. Dette gjelder også ultralydundersøkelser.

Om nyfødt intensiv

Selv om antallet nye tilfeller med covid-19 er lav er det fortsatt nødvendig å opprettholde strenge restriksjoner for besøk for pårørende til barn innlagt på avdeling nyfødt intensiv på Barne- og ungdomsklinikken (BUK). Dette gjør vi for å beskytte både pasienter og ansatte mot smitte. Retningslinjene er i tråd med de fleste andre nyfødtavdelingene i landet. Avdelingen er stengt for søsken og andre pårørende.

Har du barn hjemme?

 • Søsken og far/medmor må være friske for at far/medmor kan komme på besøk.
 • Det gjøres unntak for regelen ved kritisk sykdom.

Har du ikke barn hjemme?

 • Avdelingen vil forsøke å tilrettelegge for at begge foreldre kan bo med barnet i avdelingen.
 • Far/medmor kan bo hjemme om ønskelig.
 • Det er viktig at man begrenser all kontakt med andre og ikke oppsøker kjøpesentre eller andre arenaer hvor mange mennesker er samlet.

Avdelingen vil tilrettelegge for å ha med far/medmor med på telefonen under legevisitt om vedkommende ikke er med på avdelingen.

Det er fortsatt veldig viktig at foreldre som har symptomer på luftveisinfeksjon holder seg borte fra sykehuset. Dette håndhever vi strengt.

Ved mange inneliggende barn eller ved økt smitte i samfunnet forbeholder vi oss retten til å stramme inn til én forelder per barn.

Vi beklager ulempene dette medfører.

Har du spørsmål knyttet til svangerskap og fødsel?

Vi vil gjerne svare på dine spørsmål, men på grunn av stor pågang ber vi deg henvende deg til lokal jordmor eller fastlege i størst mulig grad. De kan vurdere og eventuelt henvise videre til oss. 

Se våre informasjonsfilmer om fødsel og barseltid og om planlagt keisersnitt.

Tiltakene våre er som på andre sykehus. Mange lurer på hvor lenge tiltakene vil vare, og det kan vi dessverre ikke svare på per i dag. Vi vil oppdatere denne siden fortløpende dersom noe endrer seg.

Vi ber om forståelse for at vi innfører disse tiltakene, og beklager ulempene de medfører for dere. Vi vil legge til rette for en trygg og god opplevelse for deg under fødselen og barseloppholdet.

​Tror du fødselen er i gang? Ring fødeavdelingen, 67 96 06 00.

Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos mor og far/medmor, og du vil derfor få spørsmål knyttet til dette:

 • Dersom far/medmor har luftveisinfeksjon/smitte kan han/hun dessverre ikke være med på fødselen. Du kan da ta med deg en annen ledsager.
 • Dersom du som skal føde har luftveisinfeksjon/smitte, vil du være i isolasjon. Dette innebærer at du skal være inne på rommet under hele oppholdet, og at personalet vil bruke smittevernutstyr mens de er hos deg.