Informasjon til fødende

Kvinneklinikken har innført en rekke tiltak knyttet til koronasituasjonen. Her er kort informasjon til deg som venter barn.

nyfødt
 

​Tror du fødselen er i gang? Ring fødeavdelingen.

Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos mor og partner, og du vil derfor få spørsmål knyttet til dette:

 • Dersom partner har luftveisinfeksjon/smitte kan partner dessverre ikke være med i fødselen
 • Dersom mor har luftveisinfeksjon/smitte, vil mor være i isolasjon
 • Partner kan ikke være med ved keisersnitt

Fødeavdelingen

 • Alle som skal til fødeavdeling skal benytte inngang ved Barne- og ungdomsklinikken (BUK), inngang 3.
 • Fødende får ha med seg en ledsager under fødsel. Det er viktig at ledsager har med seg mat og drikke til fødeavdelingen, fordi ledsager ikke får forlate avdelingen etter at de har kommet på plass der.


Alle gravide – også med smitte kan føde ved Ahus

 • Partner/ledsager får ikke være til stede på keisersnitt. Partner/ledsager venter mens mor er inne på operasjonsstuen. Partner/ledsager og barn venter sammen på barsel til mor er ferdig. Etter dette må partner/ledsager forlate avdelingen. Partner kan ikke forlate avdelingen før han/hun drar hjem når mor har ankommet barsel.
 • Barselavdelingen har tøy til barnet.

Om barselopphold

 • Barselopphold holdes så kort som mulig (inntil 2 døgn ved normal fødsel)
 • Av smittehensyn kan partner dessverre ikke være til stede under barseloppholdet
 • Besøk av andre tillates ikke, heller ikke søsken
 • Eventuelt isolasjon videreføres på barsel, partner kan da ikke være til stede
 • Nyfødte barn kan ikke tas ut av avdeling før utskriving

Om polikliniske konsultasjoner

 • Oppsatte timer går som normalt hvis ikke annen beskjed gis
 • Det er svært viktig å forholde seg til informasjon som sendes på SMS i forkant av timen
 • Partner skal ikke være med på polikliniske konsultasjoner, dette for å begrense besøk på sykehus
  • Heller ikke på ultralyd.

Har du spørsmål knyttet til svangerskap og fødsel?

Vi ber deg stille de til lokal jordmor/fastlege i størst mulig grad. De kan vurdere og eventuelt henvise videre.

Kvinneklinikken har utarbeidet to informasjonsfilmer, en om fødsel og barseltid og en om planlagt keisersnitt. Filmene finner du her:

https://www.youtube.com/user/123redaksjonen/playlists?disable_polymer=1