Informasjon til fødende

På denne siden finner du informasjon til deg som skal på Ahus i forbindelse med fødsel og barseltiden under pandemien. Har du spørsmål eller synes det mangler informasjon, ta kontakt. 

nyfødt

Følgende retningslinjer gjelder ved våre avdelinger:

 • Føde og barsel er fra fredag 24.09​ tilbake til besøkstidene vi hadde før koronapandemien, men generelle besøksregler ved våre sykehus og behandlingssteder gjelder fremdeles, se all besøksinformasjon på koronasiden vår.

 • I fødsel kan ledsager være med under hele oppholdet.

 • På barselhotellet er det tilbud til ledsager om overnatting sammen med mor og barn.

 • Ved Kvinneklinikkens poliklinikk kan pasientene ha med en ledsager inn til undersøkelse til jordmor eller lege. Ledsager må på grunn av begrensede venteplasser i avdelingen vente utenfor avdelingen fram til pasienten skal inn til konsultasjon. Ledsager må også vente utenfor  om pasienten skal til CTG-registrering siden disse maskinene brukes på to-sengs-rom hvor det er begrenset med plass. 

 • På Barsel- og Observasjonsseksjonen er ledsager velkommen mellom kl. 08.00 og 21.00 hver dag.

 • Besøk forutsetter at ledsager ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, ikke har mistenkt eller påvist covid-19, ikke er i karantene, eller er definert som nærkontakt.
 • Pasienter med mistenkt smitte eller påvist smitte kan som hovedregel ikke ha besøk under oppholdet.
 • Merk at besøk ved nyfødt intensiv er uendret. 

Fødeavdelingene

 • Alle som skal til fødeavdelingen på Nordbyhagen bes benytte inngang ved Barne- og ungdomsklinikken (BUK), inngang 3.
 • Fødende kan ha med seg en ledsager under fødsel.
 • En partner som har symptomer på covid-19 eller som venter på svar på Covid-19-test kan ikke være med. Den fødende kan i så fall ha med en annen ledsager.
 • Ledsager kan være med inn på operasjonsstuen ved keisersnitt.
 • Barselavdelingen har tøy til barnet, eller du kan ta med eget hvis du ønsker det.
 • Alle gravide – også med smitte – kan føde ved Ahus.

Barselopphold og innleggelse ved observasjonspost for gravide

 • ​Besøk til pasienter som avventer svar på Covid-19 test utsettes til svaret foreligger.

 • Pasienter som er Covid-19 positive kan ikke motta besøk

Polikliniske konsultasjoner og undersøkelser

Følgende retningslinjer gjelder for polikliniske timer for både gynekologisk avdeling og fødepoliklinikken - herunder også rutine ultralyd.

 • Pasienter til poliklinikken kan ha med en ledsager. 
 • På grunn av begrenset venteareal, ber vi om at ledsagere til Ahus på Nordbyhagen venter ute i glassgata frem til undersøkelsen starter.
 • Deler av undersøkelsen kan måtte gjennomføres uten ledsager. Ledsager kan da vente utenfor poliklinikken. 

Innleggelse ved gynekologisk sengeområde

 • Opptil tre av de nærmeste kan komme på besøk i sykehusets generelle besøkstid (kl. 18-19 på hverdager og 14-15 i helg). Tidspunkt for besøk avtales med avdelingen.
 • For kritisk syke pasienter kan det gjøres særskilte avtaler.
 • Besøk til pasienter som avventer svar på Covid-19-test utsettes til svaret foreligger.
 • Pasienter som er Covid-19 positive kan ikke motta besøk.

For øvrig viser vi til de til enhver tid gjeldende retningslinjer for besøk til sykehuset.

Om nyfødt intensiv

Vi har restriksjoner for besøk for pårørende til barn innlagt på avdeling nyfødt intensiv på Barne- og ungdomsklinikken (BUK). Dette gjør vi for å beskytte både pasienter og ansatte mot smitte. Avdelingen er stengt for søsken og andre pårørende.

Har du barn hjemme?

 • Søsken og far/medmor må være friske for at far/medmor kan komme på besøk.

 • Det gjøres unntak for regelen ved kritisk sykdom.

Har du ikke barn hjemme?

 • Vi vil forsøke å tilrettelegge for at begge foreldre kan bo med barnet i avdelingen.

 • Far/medmor kan bo hjemme om ønskelig.

 • Det er viktig at man begrenser all kontakt med andre og ikke oppsøker kjøpesentre eller andre arenaer hvor mange mennesker er samlet.

Avdelingen vil tilrettelegge for å ha med far/medmor med på telefonen under legevisitt om vedkommende ikke er med på avdelingen.

Det er viktig at foreldre som har symptomer på luftveisinfeksjon ikke kommer til sykehuset.

Ved mange inneliggende barn eller ved økt smitte i samfunnet vil vi kunne stramme  inn til én forelder per barn.

Har du spørsmål knyttet til svangerskap og fødsel?

Vi vil gjerne svare på alle spørsmål, men på grunn av stor pågang ber vi deg henvende deg til lokal jordmor eller fastlege i størst mulig grad. De kan vurdere og eventuelt henvise videre til oss. 

Se våre informasjonsfilmer om fødsel og barseltid og om planlagt keisersnitt

Vi vil oppdatere denne siden fortløpende ved eventuelle endringer. Vi ber om forståelse for tiltakene, og beklager ulempene de medfører for dere. Vi vil legge til rette for en trygg og god opplevelse for deg under fødselen og barseloppholdet.

Tror du fødselen er i gang? Ring fødeavdelingen på 67 96 06 00.

Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos mor og far/medmor, og du vil derfor få spørsmål knyttet til dette:

 • Husk at dersom far/medmor har luftveisinfeksjon/smitte kan han/hun dessverre ikke kan være med på fødselen. Du kan da ta med deg en annen ledsager.
 • Dersom du som skal føde har luftveisinfeksjon/smitte, vil du være i isolasjon. Dette innebærer at du skal være inne på rommet under hele oppholdet, og at personalet vil bruke smittevernutstyr når de er hos deg.