HELSENORGE

Informasjonsfilmer om covid-19 for transplanterte og nyresyke - på 25 språk

Leger og sykepleiere ved Akershus universitetssykehus har i samarbeid med Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT) laget filmer på 25 språk med informasjon om covid-19, skreddersydd for nyresyke og transplanterte.

​Dette er pasienter som har økt risiko for alvorlig sykdom av covid-19 og som ofte har svakere immunrespons ved vaksinering. Dette gjør dem utsatt for smitte selv etter to vaksinedoser, og de må derfor ta andre forholdsregler enn befolkningen forøvrig. Nå er det laget fem informasjonsfilmer skreddersydd for denne gruppen.

Prosjektet er et samarbeid mellom Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT) og nyreavdelingen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) og er finansiert med midler fra Stiftelsen Dam. Filmene er tilgjengelig på www.lnt.no og på Youtube. Det er også laget to podkastepisoder om vaksine for nyresyke og transplanterte, som er tilgjengelig i podkastapper og på lnt.no. Den heter «Transplantert eller nyresyk?».

Udekt informasjonsbehov

Ivar Eide

Ivare Eide, overlege ved nyreavdelingen på Akershus universitetssykehus.

- Underveis i pandemien ble det klart for oss at generell informasjon fra offentlige helsemyndigheter og i media i liten grad dekket informasjonsbehovet for våre pasienter, og i flere tilfeller var mer villedende enn veiledende. Med denne informasjonen ønsker vi å bøte på et udekt informasjonsbehov for våre pasienter, sier overlege ved nyreavdelingen, Ivar Anders Eide.

- Vi har lagt vekt på å gjøre denne informasjonen tilgjengelig på flere språk av hensyn til våre fremmedspråklige pasienter. Vi har dessuten fått tilbakemelding på at filmene har vært til nytte også for pasienter i andre land, forteller Eide.

25 språk

Det er nå laget totalt fem videoer med informasjon om koronavirus, koronapandemien og vaksine, skreddersydd for nyresyke og transplanterte. Filmene inneholder henholdsvis generell informasjon, informasjon rettet mot nyresyke og transplanterte, og om hvor man kan finne relevant informasjon på internett. Den siste filmen gir en oppsummering av de fire filmene med mer kortfattet informasjon.

Det er denne siste filmen som er gjort tilgjengelig på 25 språk, som arabisk, tamil, somali, russisk, burmesisk og tagalog for å nevne noen. Det er i hovedsak sykepleiere ved nyreavdelingen på Ahus som har laget versjoner på sitt morsmål og som du møter i filmene. 

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT)