HELSENORGE

Innføring av tidlig ultralyd for kvinner over 35 år ved termindato

Fra 3. januar 2022 starter Kvinneklinikken på Ahus med tidlig ultralyd og blodprøven NIPT for kvinner som er over 35 år ved termindato. Undersøkelsen skjer når kvinnen er mellom 11+0 og 13+6 uker gravide.

Det er fastlege eller jordmor som henviser til sykehuset for time.

NIPT betegnes som fosterdiagnostikk, og for å kunne ta denne prøven, må sykehuset hente inn skriftlig samtykke ved undesøkelsen.

Tidlig ultralyd og NIPT tilbys både på Nordbyhagen og Kongsvinger. Under kan du se en video fra Oslo universitetssykehus som gir god informasjon om fosterdianostikk. 

I løpet av 2022 vil alle gravide tilbys tidlig ultralyd mellom uke 11+0 og 13+9 uker.

Les mer om NIPT

 


Har du spørsmål om dette kan du ta kontakt med fastlegen din eller jordmor.