Jakter på mer kunnskap om morkaken

- Normal vekst av morkaken er avgjørende for normal utvikling av barnet, sier professor Anne Eskild. Hun og kolleger er i ferd med å finne frem til metoder for å måle morkakens utvikling under svangerskapet, slik at risikosvangerskap kan avdekkes og forebygges.

Publisert 01.06.2022
morkake

Morkaken kan gi info om barnets helse. Nå jobber forskere ved Ahus med å utvikle metoder for å diagnostisere unormal morkakevekst under svangerskapet. Foto: Anne Haga, Ahus

​Ved alle fødsler i Norge etter 1999 har morkaken blitt veid og registrert i Medisinsk fødselsregister. Ved hjelp av disse dataene har forskere ved Akershus universitetssykehus (Ahus) funnet en sammenheng mellom risikosvangerskap og unormal morkakestørrelse ved fødselen. 

- Slik dysproposjonalitet gir økt risiko for fosterdød, spedbarnsdød og cerebral parese, forteller prosjektleder og professor Anne Eskild ved Ahus.

Både høy og lav morkakevekt er forbundet med slik risiko. Denne sammenhengen er dokumentert gjennom fem PhD-avhandlinger ved Kvinneklinikken på Ahus, og synliggjør behovet for å kunne følge med på morkakeveksten underveis i svangerskapet. ​

Anne Eskild er overlege på Ahus og professor ved Universitetet i Oslo.

Anne Eskild er overlege på Ahus og professor ved Universitetet i Oslo.

Mangler måleme​toder

- Å kunne diagnostisere unormal morkakevekst under svangerskapet, vil gjøre  at vi kan iverksette forebyggende tiltak. Dette kan redde fostre fra død, og barn fra død eller funksjonsnedsettelse, sier Anne Eskild. 

Men det er ikke enkelt å måle morkakens størrelse mens den fortsatt ligger i livmoren. I dag finnes ingen pålitelig diagnostikk av morkakestørrelse under svangerskap, og man vet derfor foreløpig lite om den normale variasjonen av morkakens vekst eller form under svangerskapet. ​

Tester nye metoder

Forskerne etablerte derfor PLAVO-studien (The Placenta Volume Study) i 2018/2019 for å utvikle og teste ulike metoder for å måle morkakevolum. Studien rekrutterte 250 kvinner til å bli undersøkt med ultralyd og MR inntil tre ganger i svangerskapet.
Hva som er normal morkakevekst og hvordan en normal morkake ser ut under et svangerskap, har vært blant forskningsspørsmålene i PLAVO-studien. 

- Vi har funnet at tredimensjonal ultralyd foreløpig ikke er en god nok metode for å måle morkakevolum. Men vi samarbeider med SINTEF med tanke på å utvikle en bedre ultralydmetode, forteller Eskild. 

Ultralyd brukes rutinemessig for diagnostikk i svangerskap. MR er dyrt, og brukes knapt for diagnostikk i svangerskap. Forskerne har derimot utviklet en metode for raskt å regne ut morkake- og fostervolum ved MR-undersøkelser.  Her kombineres kunstig intelligens og maskinlæring anvendt på MR-teknologi. MR- bilder har også blitt brukt til å lage percentiler for vekst av morkaken inne i livmoren. 
 
MR av foster

Bildet viser et MR-bilde av et foster i livmoren.

- Ut fra disse dataene er vi i ferd med å sammenlikne morkakestørrelsen inne i livmoren med morkaker som er født ved samme svangerskapslengde. Da kan vi få kunnskap om altfor tidlige fødsler har sammenheng med unormal morkakevekst, forteller Eskild. 

Forskningsgruppen er også i ferd med å studere om enkle 2D-ultralydmål kan gi informasjon om morkakens størrelse.

Prosjektet utvikler i tillegg MR-metoder for å måle blodgjennomstrømming i morkaken. Forskerne jobber med å studere om det er en sammenheng mellom morkakestørrelsen og blodgjennomstrømmingen  i fosteret og til livmoren.​


Fakta om studien

​​
  • Om prosjektet: Placentavolumstudien (the Placental Volum Study (PLAVO)) er et pågående prosjekt med oppstart i 2018. Den ledes ved Kvinneklinikken på Ahus, i samarbeid med Divisjon for bildediagnostikk og teknologi (Ahus), Universitetet i Oslo og SINTEF.
  • Om fagfeltet: Ved hjelp av data fra Medisinsk fødselsregister om morkakevekt ved fødselen i alle svangerskap i Norge i årene etter 1999, har fem leger på Kvinneklinikken forsvart PhD-avhandlinger som viser en sammenheng mellom morkakevekt ved fødselen og risikosvangerskap. I dag finnes ingen pålitelig diagnostikk av morkakestørrelse på pågående svangerskap, og den normale variasjonen av morkakevekst er ikke kjent. PLAVO-studien jobber med å utvikle metoder for å kunne vite mer om dette.
  • Om forskningsgruppen. Prosjektleder Anne Eskild (Ahus,UiO), postdoc Vigdis Hillestad (HSØ, Ahus), Helene Fjeldvik Peterson, Karianne Sagberg, Silje Sommerfelt (alle: Ahus, UiO Phd-stip). Arne Borthne (Ahus, UiO), Kjell-Inge Gjesdal (Ahus), Heidi Hamil Gorman (Ahus, Oslo-Met, PhD-stip) Lars-Eirik Bø og Torgim Lie (begge SINTEF Digital). Lucy Higgins (Univeristy of Manchester, UK)
  • Publikasjoner:
    Karianne SagbergAnne EskildSilje Sommerfelt Kjell I GjesdalLucy E HigginsArne Borthne , Vigdis Hillestad (2021). Placental volume in gestational week 27 measured by three-dimensional ultrasound and magnetic resonance imaging. Acta Obstet Gynecol Scand. 2021;100:1412-1418.  doi: 10.1111/aogs.14115. 

    Percentiles of intrauterine placental volume and placental volume relative to fetal volume: A prospective magnetic resonance imaging study. Peterson HF, Eskild A, Sommerfelt S, Gjesdal K, Borthne AS, Mørkrid L, Hillestad V. Placenta. 2022 Mar 1;121:40-45. doi: 10.1016/j.placenta.2022.02.023. Online ahead of print.​​

Les flere artikler fra nasjonal forsknings- og innovasjonsrapport    ​​​