HELSENORGE

Karantenesituasjoner på Ahus

Ahus på Nordbyhagen har nå noen ulike karantenesituasjoner etter påvist covid-19-smitte hos medarbeidere og pasienter. Planlagt pasientbehandling ved de aktuelle avdelingene er derfor noe redusert. Berørte pasienter får beskjed om dette direkte, øvrige pasienter bes møte til avtalt time som normalt.

Ahus tar ellers imot pasienter på normal måte. Sykehuset følger smittevernarbeidet nøye, og oppfatter å ha kontroll på smittesituasjonen.

Nevrologisk avdeling

Ved Nevrologisk avdeling er det nå 31 ansatte i karantene. Det er totalt 10 ansatte i avdelingen med påvist smitte. 5 pasienter har fått påvist smitte, og 22 er i karantene. Bakgrunnen er at en indremedisinsk pasient fikk positivt covid-prøvesvar om kvelden onsdag 6. januar. Pasienten hadde negativ test ved innleggelse, men ny test var positiv etter omkring én ukes innleggelse. Derfor er sengetallet redusert fra normalt 29 senger til 16 ved denne sengeposten, foreløpig fram til fredag klokken 12.

Gastromedisinsk avdeling

Ved Gastromedisinsk avdeling er 14 ansatte i karantene, etter at en pasient som utviklet symptomer i løpet av innleggelsen, testet positivt. Det er 5 ansatte med påvist smitte etter at alle ansatte er testet. Det er én innlagt pasient med positiv test etter sekundær smitte, samt 3 pasienter i karantene. Antall senger er redusert fra normalt 14. Det er 7 senger frem til klokken 15 og deretter 10 senger, foreløpig frem til fredag klokken 12.

Planlagt pasientbehandling ved disse avdelingene er derfor noe redusert. Berørte pasienter får beskjed om dette direkte. 

Andre positive tester

Nyremedisinsk avdeling har også 3 covid-positive sykepleiere og 6 ansatte i karantene, men ingen pasienter i karantene. Mens det drives smittesporing her blir det ikke tatt imot nye pasienter på denne avdelingen. Situasjonen vurderes forløpende.

En pasient ved geriatrisk avdeling har testet positivt. 

Smittesporing og smitteverntiltak

Det gjennomføres grundig smittesporing for å ha best mulig oversikt over situasjonen.
 
Det er også innført skjerpede smitteverntiltak og besøksrestriksjoner lokalt. Sykehuset følger smittevernsarbeidet nøye, oppfatter å ha kontroll på smittesituasjonen og tar imot pasienter på normal måte.
 
Helst siden mars 2020 har Ahus jevnlig hatt ansatte i karantene. Tallet har variert noe. Pr 13. januar er 159 Ahus-ansatte i karantene, inkludert de her omtalte karantenesituasjonene. Tallet er derfor noe høyre enn hva det ellers har vært den siste tiden.