HELSENORGE

Kongsvinger sykehus er nå en del av Akershus universitetssykehus

Med en symbolsk nøkkeloverrekkelse ble det fredag 1. februar markert at ansvaret for pasientbehandlingen innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling for befolkningen i Kongsvingerregionen nå er overført fra Sykehuset Innlandet til Akershus universitetssykehus.

Øystein Mæland fikk symbolsk nøkkel til Kongsvinger

​Administrerende direktør Øystein Mæland ved Akershus universitetssykehus (Ahus) fikk overlevert symbolske nøkler fra administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard.

-­ Vi har hatt et godt samarbeid med våre nye medarbeidere i forberedelsene.  Nå skal vi jobbe oss enda bedre sammen og vurdere nøye hvordan vi best fordeler pasienter og pasienttilbud i framtiden, med sikte på å gi et best mulig tilbud til pasientene, sa Mæland til en for anledningen trang og velfylt vestibyle i Kongsvinger sykehus.

En stor dag

Administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst roste en smidig og godt organisert overføringsprosess.

-­ Sykehusene er trenede beredskapsorganisasjoner. Det har vi nytt godt av i dette arbeidet.

Kongsvinger sykehus, DPS Kongsvinger og BUP Kongsvinger er nå en del av Akershus universitetssykehus HF (Ahus), samtidig som de forblir et tilbud til befolkningen i Kongsvingerregionen. Pasienter som trenger annen behandling enn det som tilbys på Kongsvinger, vil få et behandlingstilbud på Nordbyhagen i Lørenskog.

-­ Dette er en stor dag for alle, for de som jobber her, for pasientene og for helseregionen, sa Loftus.

Hennes styreleder i Helse Sør-Øst, Sven Gjedrem, sa at det nå er skapt en solid plattform for videre samspill.

-­ Det to sykehusene har store muligheter sammen. Ahus er et godt styrt og ledet sykehus – og det er Kongsvinger også. Nå gjelder det å utvikle tilbudet over tid, sa Gjedrem.

Lyttet til

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen hilste fra Helse- og omsorgsdepartementet. 

-­ Dagen er endelig kommet. Vi har lyttet til pasienter, ansatte og kommunale representanter, som ikke var i tvil om hvilken vei de ville, sa Erlandsen i sin hilsning.

Ordfører Sjur Strand i Kongsvinger ba henne gi følgende hilsen til helseminister Høie.

-­ Hjertelig takk for at dere lyttet til oss. Det vil bli til nytte for mange flere enn vi som allerede er godt klar over det, sa ordføreren, som var raus med rosen også til Ahus.

-­ Dere har virkelig tatt oss i mot på en flott og inspirerende måte. Nå er vi klar for det vi ser på som en ny æra for Kongsvinger.