HELSENORGE

Kongsvinger sykehus er nå en del av Akershus universitetssykehus HF

Ansvaret for pasientbehandlingen innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling for befolkningen i Kongsvingerregionen er fra 1. februar 2019 overført fra Sykehuset Innlandet til Akershus universitetssykehus.

​Kongsvinger sykehus, DPS Kongsvinger og BUP Kongsvinger er fra fredag 1. februar en del av Ahus, samtidig som de forblir et tilbud til befolkningen i Kongsvingerregionen.

Pasienter som trenger annen behandling enn det som tilbys på Kongsvinger, vil få et behandlingstilbud på Nordbyhagen.

Klikk her for å se nytt organisasjonskart for Akershus universitetssykehus