HELSENORGE
Ahus utvider kapasiteten

Kontorareal har gitt plass til nyopprettet sengepost for kreftpasienter

Fra nyttår øker Akershus universitetssykehus kapasiteten med netto 27 sengeplasser etter ombygginger og interne rokader. Kontorplasser har måttet vike for pasientbehandling. Det er blant annet åpnet en helt ny sengepost for kreftpasienter. 

Ulrik Cappelen (LIS), Belal Aljabri (postoverlege) og Tatjana Karmler (seksjonsleder onkologisk sengeområde) i et rom på den nye sengeposten.

Med de 27 nye plassene har Akershus universitetssykehus (Ahus) til sammen styrket kapasiteten med 67 sengeplasser siden pandemien startet i mars 2020. Ahus har tidligere  i denne perioden utvidet med 20 senger ved Kongsvinger sykehus og startet med hjertevirksomhet, planlagte operasjoner og 20 sengeplasser ved Ahus Gardermoen.​ 

- Behovet for sykehusbehandling i vårt opptaksområde er økende som følge av befolkningsvekst og en aldrende befolkning. Med åpningen av en ny sengepost for kreftpasienter og etablering av flere nye sengeplasser styrker vi vår kapasitet betydelig, samtidig som vi gir et nytt og bedre tilbud til våre pasienter, sier administrerende direktør Øystein Mæland.

Sykehusenes økonomimodell forutsetter årlige overskudd som i sin helhet brukes til nødvendige investeringer i bygg og utstyr. Gjennom de siste årenes gode økonomiske resultater på Ahus er det skapt rom for både ombygginger og kommende nybygg.

-­ Det gjør at vi nå kan øke kapasiteten og fortsette planleggingen av blant annet nytt kreft- og somatikkbygg og nytt psykiatribygg på Nordbyhagen, sier Øystein Mæland.​


Egen sengepost for kreftpasienter

Etter ombygging i Nye nord, bygget som ligger øst for hovedbygget på Nordbyhagen i Lørenskog, har Ahus tatt i bruk flere nye arealer for pasientbehandling. Blant annet er det etablert egen etasje med poliklinisk behandling av kreft (onkologi) og blodsykdommer (hematologi), og én etasje med sengeplasser for samme pasientgrupper.

Hematologisk avdeling med 20 sengeplasser flyttet før jul til underetasjen i Nye nord, et areal på cirka 1800 m2. I begynnelsen av januar åpnet Onkologisk avdeling ny sengepost her med plass til 12 nye senger. 

- Det er svært gledelig å kunne åpne denne sengeposten, etter grundige og gode forberedelser. Det er et helt nytt tilbud til våre kreftpasienter, som inntil nå har vært plassert i ulike avdelinger på Ahus, sier divisjonsdirektør ved Medisinsk divisjon Erik Borge Skei.
To kvinner med mørkt hår ser mot kameraet. Den ene sitter på en stol foran en data, den andre har på munnbind , står ved siden.

Sykepleierne Kirushayini Rasakunasingam og Shno Ismaeli har fått bedre plass på ny sengepost.

Den nye sengeposten for kreftpasienter er et viktig skritt i utviklingen fram mot et helt nytt kreft- og somatikkbygg med egen stråleenhet, planlagt ferdig til 2030. Det nye sengeområdet er samlokalisert med Hematologisk avdeling, og i umiddelbar nærhet til Palliativt senter.

- Tettere og mer koordinert samarbeid gir mulighet for økt kvalitet i behandlingen og et mer sammenhengende forløp for kreftpasientene, sier Borge Skei.

Som følge av utvidelsen har Onkologisk avdeling ansatt over 20 nye kollegaer, både spesialister i onkologi og sykepleiere med videreutdanning i kreft.

- Dyktige medarbeidere forsterker vårt allerede gode team og sørger for at vi er klare til å ta imot pasienter på en god måte ved den nye sengeposten, sier avdelingsleder ved Onkologisk avdeling Anita Berg Petersen.


Poliklinikk med bedre plass 

Også onkologisk og hematologisk poliklinikk har nylig flyttet inn i nyoppussede lokaler i Nye nord, 3. etasje. Cirka 1200 m2 har gitt plass til 18 undersøkelsesrom og 26 dagbehandlingsplasser. 

Det tidligere kontorområdet for sykehusets administrasjon har dermed blitt en fullverdig sykehusavdeling, og HR, Økonomi og Avdeling for samhandling har flyttet til det midlertidige kontorbygget Skogen i Hagasvingen 18, nær parkeringshuset, i påvente av et nytt fellesbygg i 2024.

Tre hvitkledde sykepleiere i en døråpning, to har på munnbind.

Birthe Kristin Logna-Nordstrøm (kreftsykepleier), Christina Henning (sykepleier), Lars Ingar Butal Sunde (sykepleier) er fornøyd med den nye poliklinikken.

Onkologisk avdeling er ansvarlig for medikamentell kreftbehandling og dagbehandling av kreftpasienter fra 18 år og oppover.

- Samlokalisering i Nye nord vil gi en viktig nærhet mellom sengepost og poliklinikk, sier Anita Berg Petersen.
  
I 2020 hadde avdelingen 23 000 konsultasjoner og behandlinger, og tallene har økt i løpet av 2021. Avdelingen har hatt det trangt med sine rundt 100 ansatte.

I de nye arealene har det kommet fire ekstra behandlingsstoler for pasientene. Antall konsultasjonsrom er også økt fra syv til ti for å kunne ta imot flere pasienter, og Forskning og legemiddelutprøving får egne lokaler.
 
En behandlingsstol for kreftpasienter, vist frem av en mannlig sykepleier.

Sykepleier Lars Ingar Butal Sunde ved en behandlingsstol.

- En egen plass til pasienter som deltar i kliniske studier er et godt bidrag i arbeidet med å legge til rette for at flere pasienter kan bli med i viktig utprøving av ny behandling, sier Berg Petersen.

Seks hvitkledde sykepleiere står i bue og ser mot kamera.

Utprøvingsenheten i sine nye lokaler, fra venstre: Marie Loeng, Sebastian Müller, Gro Boezelijn, Aslak Rogne, Aino Katri Vuoriluoto, Amalie Lund Holth.

Omfattende rokade for å frigjøre sengeplasser
De 12 nye onkologiske sengene avlaster Kirurgisk divisjon med 8 senger og Medisinsk divisjon med 4 senger. Flyttingen av hematologiske sengeplasser og poliklinikk til Nye Nord gir i tillegg plass til flere endringer for fagområder i hovedbygget. 

- Utvidet areal styrker vårt faglige tilbud til pasientene. Vi får blant annet 7 nye etterlengtede plasser til Hjertemedisinsk avdeling, og frigjør utover våren gradvis areal til mer og bedre poliklinisk behandling innen flere fagfelt, blant annet nevrologi, gastromedisin og lungemedisin, sier divisjonsdirektør Erik Borge Skei, som samtidig roser de ansattes innsats.

- Her er det mange som har bidratt mye for å få til smidige rokkeringer og flytteprosesser.

De 27 nye sengene inkluderer også 7 ekstra indremedisinske senger i hovedbygget, foreløpig benyttet ved økt pasientpågang i vintersesongen, samt 2 senger ekstra for Barne- og ungdomsklinikken og 3 i Palliativt senter. 


Blond sykepleier sitter ved arbeidsstasjon, smiler mot kamera

Kreftsykepleier Birthe ved arbeidsstasjonen inne på et av behandlingsrommene på poliklinikken.