HELSENORGE

Koronaviruset kan ha vært i Norge allerede i 2019

Forskere ved Ahus har funnet antistoffer mot covid-19 hos gravide i Ahus sitt nedslagsfelt helt tilbake til desember 2019 – en måned før det første tilfellet ble påvist i Europa. - Funnet forandrer fortellingen om koronaepidemien, sier prosjektleder Anne Eskild. 

koronavirus

Det første tilfellet av covid-19 i Europa ble oppdaget 27. januar 2020 i Frankrike. I Norge ble viruset først påvist i Tromsø 24. februar. 

Ved å søke etter antistoffer i lagrede blodprøver, har imidlertid forskere ved Akershus universitetssykehus (Ahus) funnet det første positive utslaget allerede i desember 2019 – samme måned som viruset først ble konstatert i Kina.

– Dette var veldig overraskende. Vi undersøkte blodprøver tilbake til desember for å være helt sikre på å gå langt nok tilbake i tid, så vi hadde ikke ventet å finne positivt utslag så tidlig, forteller prosjektleder for studien, Anne Eskild. 

Anne Eskild.

Anne Eskild, professor og overlege ved Akershus universitetssykehus. Foto: UiO

​Unikt grun​​nlag

Blodprøvene er hentet fra alle gravide kvinner i første trimester i Akershus universitetssykehus sitt nedslagsfelt i månedene desember 2019- desember 2020. Som en del av svangerskapsomsorgen i Norge tas blodprøver av alle gravide kvinner for å sjekke for syfilis. Alle prøvene lagres med formål om å overvåke potensielle smittsomme sykdommer. 

– Det er antakeligvis få andre land som har tilgang på lagrede blodprøver på befolkningsnivå, og derfor finnes det få eller ingen andre retrospektive studier, sier Anne Eskild.

Forskningsgruppen fikk tilgang til å teste prøvene anonymt med hjemmel i smittevernloven. 

Rundt 500 prøver per måned er blitt testet for antistoffer mot SARS-CoV-2, og det ble funnet ett positivt utslag i desember 2019, to i januar 2020, og ett i både februar og mars. 

tabell1
tabell2

Av de totalt 6520 kvinnene som ble undersøkt gjennom hele perioden, ble det påvist antistoffer hos 98 kvinner.

Det må tas høyde for at en viss andel falske positive utslag kan oppstå, men forskerne konkluderer med at funnene tyder på at viruset sirkulerte i Norge allerede i 2019. 

Trolig smittet i utla​ndet
Det foreligger ikke noen systematisk informasjon om hvem kvinnene som hadde infeksjon er, og om de hadde symptomer, men man kunne se at kvinnene som fikk påvist antistoffer før mars 2020 var født i Norge, Øst-Europa, Afrika eller Midtøsten.

– Mye tyder på at de enten er smittet i andre deler av verden eller via slektninger som har vært utenfor Norge, sier Eskild, som mener funnene tyder på at smitten kan ha vært spredt i hele verden mye tidligere enn det vi før har trodd. 

De første kjente tilfellene ble godt kjent i desember 2019 fra den kinesiske byen Wuhan.

– Funnene våre forandrer historien om koronaepidemien både i Norge og i verden, sier Eskild.

K​ilde: