Kreftforeningen støtter PRADA

Brystkreftbehandling gir økt sjanse for å få hjerteskader. Ahus-studien PRADA gir viktig innsikt i hvordan bruk av hjertesviktmedisin under kreftbehandlingen kan forebygge dette. PRADA II ble nylig tildelt forskningsmidler fra Kreftforeningen.

PRADA
Fra venstre:  Siri Lagethon Heck, Torbjørn Omland og Geeta Gulati.

Nesten ni av ti kvinner overlever brystkreft med dagens kreftbehandling. Men hvordan går det med de overlevende? Brystkreftbehandling kan gi en rekke senskader, deriblant en økt sjanse for å få hjerteskader.

Ahus-studien "Prevention of cardiac dysfunction during adjuvant breast cancer therapy", som går under det noe enklere kortnavnet PRADA, viser at faren for hjerteskader kan forebygges ved bruk av hjertesviktmedisin under kreftbehandlingen.

Midler fra Kreftforeningen

PRADA II er nå tildelt 5 300 000 kroner fra Kreftforeningen til videre forskning.

- Vi er veldig glade for å få denne prestisjefulle utdelingen fra Kreftforeningen. Støtten er med på å fremheve viktigheten av arbeidet med å forebygge hjerteskade under brystkreftbehandling, sier forskerne Geeta Gulati, Siri Lagethon Heck og Torbjørn Omland.

PRADA II
PRADA II ledes av professor Torbjørn Omland. Studien vil inkludere 300 pasienter med tidlig brystkreft som behandles med potensielt hjerteskadelige medikamenter ved fire norske universitetssykehus (Akershus universitetssykehus, St Olavs hospital, Stavanger universitetssykehus og Universitetssykehuset i Nord-Norge).

Pasientene behandles for brystkreft med cellegift og eventuelle tilleggsbehandlinger som stråleterapi og antistoffet trastuzumab.

Vil kunne endre klinisk praksis
Studiehypotesen er at slike hjerteskader og hjertedysfunksjon kan reduseres eller forebygges ved samtidig behandling med hjertesviktmedisinen Sacubitril-valsartan under og etter cellegiftbehandlingen.
­
- Målet er å få enda klarere resultater som viser at forebyggende behandling er gunstig for å forebygge hjerteskade, slik at disse kan være med på å endre klinisk praksis, ikke bare i Norge, men internasjonalt, sier Omland.

Les mer om PRADA-studien og andre spennende forskningsprosjekter i Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2017.