Kvalitetskontroll av smittevernutstyr ved ankomst

Smittevernutstyr som kommer inn til Norge fra utlandet gjennomgår en systematisk kvalitetskontroll før det sendes ut til sykehus og kommuner.

Katrine Barlund Lefdal (t.v) og Karin Sæther arbeider til vanlig som hhv og avdelingsleder og hygienesykepleier ved Martina Hansens Hospital. FOTO: Helse Sør-Øst

​Utfordringen med å skaffe godt og riktig smittevernutstyr til Norge, har gjort at helsevesenet nå får leveranser både fra kjente og nye leverandører.

Dette innebærer at alt utstyr som kommer til Norge gjennom den nasjonale innkjøpsordningen må gjennom kvalitetskontroll. Dette foregår ved at erfarne fagfolk går gjennom forsendelsene, prøver og tester utstyret. Deretter tas det ut flere eksemplarer av munnbind og åndedrettsvern som sendes til Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) for analyse.

Les mer på helse-sorost.no