Landets første cystoskopisykepleier jobber på Ahus

Vinh Khac Du ble ferdig utdannet cystoskopisykepleier i juni 2018 og er først i Norge med denne tittelen. Nå er han klar for å kontrollere pasienter med blærekreft på Urologisk poliklinikk på Ahus.

Urologisk avdeling
Vinh Khac Du er en av de to første sykepleierne i Norge som nå kan utføre cystoskopi. Her er han sammen sine kollegaer (f.v.) sykepleier Bente Lorentzen, seksjonsleder Mohamed Touhami og sykepleier Anne Mette Riis Eng

Cystoskopi er en undersøkelse som gjøres av urinblæren og urinrøret ved bruk av cystoskop, et tynt rør som føres inn gjennom urinrøret. Undersøkelsen gjøres vanligvis av leger med spesialisering i urologi, men etter å ha tatt en utdanning som tilbys ved Lund universitet i Sverige er Vinh Khac Du en av de to første sykepleierne i Norge som kan gjøre slike undersøkelser.

Cystoskopi gjøres blant annet ved utredning ved mistanke om kreft i blæren. Pasienter med påvist og behandlet overfladisk blærekreft følges opp gjennom denne undersøkelsen regelmessig for å se etter eventuelle tilbakefall.

En cystoskopisykepleier kan ta blærebiopsi, sprøyte inn Botox i blæren og fjerne såkalte jj-stent, et dren som legges inn mellom nyren og blæren.

Bruker ressursene bedre
Seksjonsleder Mohamed Touhami på Urologisk poliklinikk synes en slik videreutdanning for sykepleiere er et steg fremover.

- Pasienter slipper å vente på lege når flere undersøkelser kan gjøres av sykepleiere. Vi vinner tid og bruker ressursene bedre, sier Touhami. Han håper at Vinh kan være et forbilde for andre sykepleiere som er lystne på å lære mer, og at flere slike muligheter vil dukke opp i tiden fremover.