HELSENORGE

Ahus låner intensivsykepleiere fra andre helseforetak

Intensivsykepleiere fra Helse Bergen, Helgelandssykehuset, Sykehuset Sørlandet, Helse Førde og Helse Stavanger bistår ved intensivseksjonen på Ahus fremover.

Intensiv ahus
Ahus sendte ut forespørselen om å låne intensivsykepleiere fra andre sykehus i månedsskiftet januar-februar.

Siden midten av februar har Akershus universitetssykehus (Ahus) hatt 7 intensivsykepleiere fra andre sykehus på lån. Til helga og fremover kommer ytterligere 24 sykepleiere fra Helse Vest.

Ahus sendte ut forespørselen om å låne intensivsykepleiere fra andre sykehus i månedsskiftet januar-februar. Bakgrunnen for forespørselen er bortfallet av utenlandske ansatte og vikarer som normalt inngår i bemanningsplanene, i tillegg til at Ahus har hatt størst belastning av covid-19-syke intensivpasienter gjennom pandemien.

 - Disse sykehusene har respondert positivt på henvendelsen. De første sykepleierne kom for noen uker siden, og det gjøres avtaler med disse flere uker frem i tid, forteller HR-direktør Jan Inge Pettersen.

Meget positivt at andre sykehus kan bidra
Ahus har fått låne følgende intensivsykepleiere:

  • Helse Bergen: Inntil 20
  • Helgelandssykehuset: 2
  • Sykehuset Sørlandet: 5
  • Helse Førde: 2
  • Helse Stavanger: 2


Jan Inge Pettersen

HR-direktør Jan Inge Pettersen synes det er positivt at sykehusene kan bidra på tvers.

Antallet tilsvarer omtrent det antallet ansatte og vikarer som Ahus har mistet tilgangen til på grunn av karanteneregler og situasjonen i andre land.

HR-direktøren ser på det som meget positivt at andre sykehus og intensivsykepleiere kan bidra på denne måten.

- Det er ikke uvanlig at det gis bidrag på tvers av sykehus ved behov. Dette kan gjelde ulike sykehus hver sin gang. Noen av sykepleierne fra mindre sykehus ser også på dette som mengdetrening og kompetansestyrking for å bedre kompetansen inn i eget sykehus, sier Pettersen.