HELSENORGE

Myter om koronavaksinen

Kjenner du en vaksineskeptiker? Det florerer av teorier om vaksinen, men mange mangler en faktabasert begrunnelse. Derfor har vi har fått hjelp av Astri Lervik Larsen, overlege i mikrobiologi og fagansvarlig for infeksjonsimmunologi, til å besvare noen av de vanligste mytene om mRNA-vaksinene fra Pfizer og Moderna.

1. Flere nordmenn har dødd etter at de fikk vaksinen.

- Det stemmer. De dødsfallene man har sett etter vaksinasjon har skjedd i grupper som også har høy dødelighet uavhengig av vaksinasjon. Det er fortsatt ikke avklart om det er sammenheng mellom vaksinasjon og dødsfallene.

Se Folkehelseinstituttets forklaring her: https://www.fhi.no/nyheter/2021/internasjonal-omtale-av-dodsfall-etter-vaksinering/

2. Vaksinen inneholder en mikrochip.

- At mikrochip ikke står oppført på innholdsfortegnelsen vil nok ikke overbevise dem som har en hang til å tro på konspirasjonsteorier. Men det er i hvert fall aldri noen som har klart å finne noen mikrochip i denne vaksinen. Eller i noen andre vaksiner for den saks skyld.
 

Astri Lervik Larsen

Astri Lervik Larsen, overlege i mikrobiologi og fagansvarlig for infeksjonsimmunologi ved Ahus.

3. Vaksinen kan gjøre kvinner sterile
- Denne påstanden beror på en misforståelse. Det er en teori som har vært delt i sosiale medier som går ut på at virusproteinet som dannes ved vaksinasjon er det samme som et protein som finnes på overflaten av morkaken i svangerskapet. I teorien kunne man da risikere at immunforsvaret til kroppen ikke bare lærte seg å angripe viruset som gir covid-19, men også ville gå til angrep  på morkaken ved graviditet og gi redusert fruktbarhet.

Dette stemmer ikke. Det er snakk om to ulike proteiner som heller ikke ligner spesielt på hverandre. Immunologene har ingen tro på at immunforsvaret vårt vil blande disse sammen. Det er altså ingen grunn til å tro at vaksinen skulle gjøre kvinner sterile 
 
4. Det er ikke mulig å utvikle en trygg vaksine på så kort tid
- Det er fullt mulig, spesielt ettersom moderne vaksiner er mye raskere å produsere. Vaksinene mot covid-19 har vært gjennom alle godkjenningstrinnene som kreves, men selve vaksineproduksjonen og det administrative rundt godkjenningsprosessen har gått mye raskere enn normalt.

Og så stemmer det jo at man ikke har hatt tid til å følge forsøkspersonene lenge nok til å registrere svært sjeldne bivirkninger som kommer lenge etter vaksinasjon. Så langt er det imidlertid ingenting som tyder på at dette skulle være tilfelle, eller at risikoen ved å la seg vaksinere skulle være større enn ved å gjennomgå infeksjonen, selv om man ikke tilhører spesielle risikogrupper.
 
5. Vaksinen klusser med vårt DNA.
- Vaksinen består av mRNA, som ikke vil bli tatt opp i vårt arvestoff. mRNA er svært ustabilt, og vil bli brutt ned i kroppen kort tid etter vaksinasjon. Dette er også årsaken til at vaksinen har kort holdbarhet etter opptining.
 
6. Det er ikke vits i å ta vaksinen hvis du ikke er i risikogruppen
- Det er dessverre sånn at også personer utenom risikogruppene kan utvikle alvorlig sykdom, selv om det er sjeldnere. I tillegg er det i alles interesse at så mange som mulig har immunitet og beskyttelse mot dette viruset, slik at smittepresset reduseres og vi kan begynne å leve normalt igjen.
 
7. Langtidseffektene av vaksinen er umulige å forutsi.
- Dette er omtalt under punkt 4, men oppsummert så vil nok konsekvensene av at denne pandemien får bre seg uten at vi beskytter befolkningen med vaksiner ha betydelig større negative helseeffekter enn vaksinasjon kan ha.
 
8. Vaksinen er ekstra farlig for risikopasienter, da den ikke spesifikt er utprøvd hos syke mennesker.
- At den ikke er utprøvd betyr ikke at den er mer farlig. Dette er de samme personene som har størst risiko for alvorlig infeksjon, og den gruppen som har aller størst nytte av vaksinasjon. Det vi vet fra andre vaksiner er at de kan ha litt dårligere effekt på eldre og syke, fordi immunforsvaret deres er svekket. 
 
9. Vaksinen kan gi deg koronainfeksjon.
- Det er helt umulig med de vaksinene som så langt er godkjent i Europa. Disse vaksinene virker på en slik måte at det dannes bare ett enkelt virusprotein, ikke et fullverdig virus. Dette ene proteinet kan ikke gi infeksjon, og heller ikke smitte videre. 
 
10. Du trenger ikke å vaksinere deg hvis du har gjennomgått infeksjon.
- Man vet ikke om vaksinen gir en tilleggsbeskyttelse hvis du allerede har hatt infeksjon ganske nylig. Hvis infeksjonen ligger lang tid tilbake, vil vaksinen i teorien gi en påminning til immunforsvaret som kan forlenge immuniteten.

11. Vaksinerte trenger ikke å følge smittevernregler.
- Jo, det må de. Det er foreløpig ikke kartlagt godt nok om de vaksinerte likevel kan bli infisert og produsere virus som smitter videre, selv om de selv ikke blir syke. Det er imidlertid all grunn til å tro at vaksinen vil begrense smittespredningen. Mye av smitten spres fra hoste, og når du ikke hoster, blir også viruset spredt i mindre grad.

12. Vi kan ikke stole på helsemyndighetene
- Helsemyndighetene sitt mål er best mulig helse for alle landets innbyggere. Det er fagfolk som utarbeider anbefalinger og råd fra helsemyndighetene. Anbefalingene er som regel på høring i fagmiljøene før de sendes ut, og i Norge er man i stor grad enige om hva som er riktig. Helsemyndighetene oppdaterer fortløpende rådene sine ettersom ny kunnskap blir tilgjengelig. Det er derfor vi nå får stadig nye anbefalinger å forholde oss til, ettersom vi hele tiden lærer mer om dette nye viruset.

Prosessene er åpne og gjennomsiktige, og det hadde nok raskt blitt oppdaget dersom helsemyndighetene hadde en skjult agenda. 

13. Etter svineinfluensavaksinen var det flere som fikk søvnsykdommer. Kan man få det av denne vaksinen også?

- Man regner med at årsaken til at noen utviklet narkolepsi etter å ha blitt vaksinert mot svineinfluensa er at deler av dette influensaviruset er veldig likt et molekyl som finnes i kroppen, og som er viktig i forbindelse med sykdommen narkolepsi. Når immunforsvaret vårt lærte å angripe svineinfluensa-viruset, ville det samtidig kunne angripe dette molekylet og utløse narkolepsi.

Det var ikke bare blant de vaksinerte at man så en økt risiko for narkolepsi. Dette skjedde også i en mindre gruppe av dem som gjennomgikk infeksjonen svineinfluensa, noe som er å forvente ved en slik sykdomsmekanisme.

Ettersom denne utviklingen av narkolepsi skyldes likhet mellom selve viruset og et molekyl i kroppen er det er altså ingen grunn til å tro at narkolepsi skal være en bivirkning ved vaksinasjon mot covid-19. Viruset som forårsaker covid-19 er veldig forskjellig fra viruset som gir svineinfluensa.

Den nye teknologien som nå er tatt i bruk for vaksineproduksjon medfører også at det er mindre sannsynlig at denne type bivirkninger skal oppstå. Med mRNA-vaksiner er det kun en liten komponent av viruset som presenteres for immunforsvaret. Det gjør at man har bedre kontroll over immunresponsen enn ved tradisjonelle vaksiner som ofte inneholder hele, eller større deler av viruset. I tillegg inneholder heller ikke de nye vaksinene adjuvans, som tidligere ble tilsatt for å forsterke immunresponsen.

Jeg kan også nevne at disse nye vaksinene er bedre testet enn det vaksinen mot svineinfluensa var da den ble lansert.