Nå er nær 100 koronapasienter utskrevet fra Ahus

Onsdag 8. april er 95 pasienter som har vært innlagt for Covid-19 utskrevet fra Ahus. - Det er det all grunn til å glede seg over. Jeg er stolt over all innsats som er lagt ned til beste for pasientene i disse ukene, sier administrerende direktør Øystein Mæland.

Øystein Mæland

​Av de utskrevne har 11 pasienter vært til intensivbehandling, 84 har vært på medisinske sengeposter. I alt 36 Covid-19-pasienter har til nå ligget mer enn 24 timer på Intensivavdelingen. 28 pasienter har til nå vært i gjennom respiratorbehandling på Akershus universitetssykehus (Ahus).­

-­ Behandlingen går bra og utviklingen er positiv. Heldigvis ser vi at mange av de som ligger på respirator blir bedre. 13 er kommet ut av respirator og flere er i bedring, sier seksjonsoverlege Vibecke Sørensen ved Intensivavdelingen på Ahus.

Vibecke Sørensen

Vibecke Sørensen.

10 døgn på respirator i snitt

Gjennomsnittlig tid på Intensiv for de som er utskrevet er 12 dager. For pasienter som har vært på respirator er gjennomsnittet 10 dager, men mange trenger også mer tid enn dette. Mange av disse har et mer sammensatt sykdomsbilde.

-­ I hovedsak er det lungene som svikter. Noen får kompliserende organsvikt, som for eksempel hjertesvikt og nyresvikt, sier Sørensen.

Avansert behandling og overvåking er tidkrevende og krever mye ressurser. Flere av pasientene er under forløpet i mageleie, og snus hyppig for at alle lungeområder skal få luft.

­-­ Vi har også gode resultater med tette oksygenmasker, der pasienten er våken og ikke i narkose. Det er godt egnet for de som er mindre alvorlig syke, og reduserer tiden på intensivavdelingen, sier Sørensen.

Mange blir raskt bedre

De utskrevne pasientene har i gjennomsnitt ligget på sykehus i 6 døgn. Pasienter uten respiratorbehandling har hatt 5,6 liggedøgn i snitt.

­-­ Det er svært gledelig å se at så mange blir så mye bedre at de kan skrives ut så raskt. Vi vet at mange i ulike aldre med Covid-19 kan bli svært dårlige. Heldigvis ser vi at fleste blir bedre igjen og kommer ut av sykehus, sier avdelingsleder Jan Erik Berdal i Infeksjonsavdelingen.

Av pasienter som har vært på Intensiv er ca 80 prosent menn. Av de 95 som er skrevet ut er det 50 menn og 45 kvinner. Av de utskrevne er 14 under 40 år, 12 er mellom 40 og 50 år, 24 er mellom 50 og 60 år, 16 er mellom 60 og 70, og 29 av de utskrevne pasientene er over 70 år.

Resultater verdt å legge merke til

Utviklingen av sykdommen for de alvorligste syke er avhengig av flere faktorer enn leger og sykepleiere kan ha kontroll over.

-­ Dette er like fullt resultater verdt å legge merke til. Også i Akuttmottaket og på sengeavdelingene har det vært stor innsats for å vurdere hvilke pasienter vi kan behandle og observere der, hvem som må videre til Intensivavdelingen og hvem vi kan sende hjem eller til pleiehjem, sier Jan Erik Berdal.

De nye Covid-avdelingene i regi av blant annet Lungeavdelingen og Infeksjonsavdelingen i Medisinsk divisjon tar hånd om de pasientene som ikke trenger intensivbehandling eller respirator, men som likevel er så syke av koronaviruset at de trenger behandling.

Her får de surstoff, antibiotika, intravenøs behandling og annen behandling ut fra eventuelle andre grunnlidelser. Noen pasienter får også blodfortynnende, fordi erfaringer fra utlandet viser at flere Covid-19-pasienter får blodpropp.

-­ Medarbeiderne er vår viktigste ressurs

Øystein Mæland er imponert over medarbeidernes dugnadsånd og vilje til å gå inn i nye oppgaver.

–­ Her har mange snudd seg raskt rundt for å kunne ta imot et stort antall alvorlig syke pasienter.  Jeg er også stolt over resultatene av, og den høye faglige kvaliteten på, vår pasientbehandling.

Han trekker i tillegg fram det gode smittevernsarbeidet som har gitt minimal smittespredning i sykehuset.

-­ Vi har klart å beskytte vår viktigste ressurs, som er våre ansatte. Det er en forutsetning for å kunne gi god og effektiv behandling, sier Mæland.

Jan Erik Berdal

Jan Erik Berdal.

Pågangen har avtatt

Onsdag 8. april er totalt 37 pasienter med Covid-19 innlagt på Akershus universitetssykehus. 34 av disser ligger på sykehuset på Nordbyhagen i Lørenskog, 3 pasienter er innlagt på Kongsvinger sykehus. Av disse er 17 pasienter på intensivavdelinger, 9 er på respirator på Nordbyhagen, 2 på Kongsvinger sykehus. 8 Covid-19-pasienter er per 8. april døde på Ahus, herav en på Intensivavdelingen.

Ved månedsskiftet mars april hadde Ahus på det meste 62 Covid-19-pasienter, 23 på intensiv og 20 pasienter på respirator.  Nedgangen den siste uken er i tråd med Folkehelseinstituttets beregninger av at reproduksjonstallet av smitten er sunket ned mot 0,7, som vil si at en smittet person bringer den videre til mindre enn en ny person.

-­ Sykehusopphold gir en god pekepinn på utviklingen. Vi merker raskt vekstfasen, men også stabiliseringen og nedgangen i antall tilfeller, sier Jan Erik Berdal.

Finne rett balanse framover

Reduksjon i pågang av koronapasienter og bedre kontroll på smittespredningen gir Ahus tid og pusterom til å planlegge beredskapen fremover.

-­ Det blir viktig å følge utviklingen nøye med tanke på å få til god balanse mellom hensynet til øvrig pasientbehandling og fortsatt beredskap for pågang av Covid-19-pasienter. Vi har ingen garanti for at smittetallet ikke kan stige igjen.

­ Foreløpig er det for tidlig å si når noe av pasientbehandlingen som i dag utsettes kan gjenopptas.

-­ Det er viktig å understreke at det gjøres en individuell vurdering av spesialist i forkant av hver utsettelse for å sikre medisinsk forsvarlighet, sier Øystein Mæland.