HELSENORGE

Nå får helsepersonell en oppfriskningsdose med koronavaksine

Regjeringen besluttet 4. november at helsepersonell som over tid har kontakt med pasienter med særlig høy risiko for å bli alvorlig syke, skal få tilbud om en oppfriskningsdose med koronavaksine. Nå er vaksineringen i gang på Ahus. 

3. vaksinedose Nordbyhagen
Her settes en oppfriskningsdose med koronavaksine til sykepleier Jørgen Karlsen ved medisinsk overvåkning på Ahus. Seksjonsleder Trine Myklebust er vaksinatør.


Denne uka er flere avdelinger ved Akershus universitetssykehus (Ahus) i gang med å sette oppfriskningsdoser med koronavaksine til helsepersonell i pasientnært arbeid. 

Formålet med oppfriskningsdosen er å forbedre helsepersonellets beskyttelse mot å bli smittet med koronaviruset og dermed også redusere risikoen for smitte til sårbare pasienter. 

Folkehelseinstituttets anbefaling er at oppfriskningsdosen gis til «helsepersonell som gjennom behandling, pleie eller omsorg har tett kontakt med pasienter med høy risiko for alvorlig forløp av covid-19 skal tilbys oppfriskningsdose med koronavaksine.» 

Helse Sør-Øst har på bakgrunn av FHI sin anbefaling tildelt Ahus 3540 doser. Kongsvinger 3. vaksinedose

Anestesisykepleier Nina Ekorhol ved Kongsvinger sykehus får her sin oppfriskningsdose med koronavaksine. Dagny Sjaatil er vaksinatør.