Nå gis pasienter innsyn i egen journal

Nå har Ahus-pasienter over 16 år tilgang til å lese deler av sin pasientjournal via helsenorge.no.

Ved å logge deg på helsenorge.no kan du få trygg og enkel tilgang til noen av de mest brukte dokumentene som følger med sykehusbesøk.

Allerede i 1977 ble det vedtatt at pasienter skal ha rett til å lese sin egen pasientjournal, men fram til nå har de måttet ta kontakt med sykehuset for å be om å få pasientjournalen sin utlevert på papir. Nå er det tilrettelagt slik at deler av sykehusjournalen i tillegg blir tilgjengelig på nett.

- Når pasientene får slik tilgang blir det enklere å følge med på hva som er gjort og hva som planlegges av utredning og behandling. Tjenesten forenkler innbyggernes kontakt med sykehusene, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst Cathrine M. Lofthus.

Trygg og enkel løsning

Ved å logge deg på helsenorge.no kan du få trygg og enkel tilgang til noen av de mest brukte dokumentene som følger med sykehusbesøk; for eksempel sammendrag av sykehusopphold (epikriser), hvilke prøver som er tatt og nye timer som er satt opp. Det er dokumenter lagret etter oktober 2018 som vil være tilgjengelig digitalt.

Du kan også se logg over hvem som har vært inne i journalen din. Dokumentene vises først etter 7 dager etter at oppslaget er gjort.

Direktoratet for e-helse har ledet arbeidet med å gi pasienter i hele landet tilgang til egen pasientjournal fra sykehusene. Det stilles høye krav til sikkerhet og brukervennlighet i løsningen, og arbeidet skjer i nært samarbeid med helseforetakene.

Helse Vest og Helse Nord har allerede innført tjenesten, og med Helse Sør-Øst på plass har over 85 prosent av landets innbyggere nå digitalt innsyn i egen pasientjournal.

For innsyn i din journal, logg inn på helsenorge.no