Nå kan du be om nytt tidspunkt for time på helsenorge.no

Du som får innkallingsbrev på helsenorge.no og har time i somatikken, kan fra 3. juni sende beskjed direkte til avdelingen hvis du trenger et nytt tidspunkt. Digitale brev og timeendring blir tilgjengelig i psykiatrien fra 9. juni.

Tjenesten betyr at du i stedet for å ringe kan gi beskjed til sykehuset digitalt hvis du trenger å endre tidspunkt. 

- Den nye tjenesten vil gjøre det enklere for pasienter som slipper å vente i telefonkø og sannsynligvis også for helsepersonell når administrasjonen av timer blir forenklet, sier prosjektleder Heidi Samuelsen.

- Vi ønsker allikevel at så mange som mulig skal komme til timen de er satt opp til i utgangspunktet, sier Samuelsen. 

Svarknapp på helsenorge.no

Muligheten til å be om nytt tidspunkt finner du ved å åpne innkallingsbrevet i innboksen din på helsenorge.no. Der du har tilgang til en svarknapp, som du bruker for å gi beskjed om at oppsatt tid ikke passer.   

Husk å avbestille senest 24 timer før oppsatt tidspunkt for å unngå gebyr. 
Har du time på en mandag må du, gi beskjed fredagen før.

Samuelsen er tilfreds med at tjenesten blir et «døgnåpent» tilbud via helsenorge.no.

– For pasienten er det bedre med en 24-timers service der de når som helst kan gi beskjed til oss, enn å måtte ringe innenfor oppsatte telefontider. 

Sikker kanal for kontakt med sykehuset 

Tjenesten er for alle over 16 år som har en bruker og samtykket til full tilgang på helsenorge.no. Du kan se dialogen i ditt personlige helsearkiv på helsenorge.no og i dokumentoversikten i Pasientjournal. 

Les mer om samtykke på helsenorge.no:

Du som får brevet til en annen elektronisk postkasse, eller tilsendt på papir, må fortsatt ringe hvis du trenger å endre tidspunkt for time. 

Digitale brev i psykiatrien

Digitale brev ble først tilgjengelig i somatikken ved Ahus 3. mai. Fra 9. juni vil digitale brev også bli tilgjengelig i psykiatrien. Du kan lese mer om tjenesten i nyhetssaken under:


Nye tjenester

Innføringen av digital dialog med sykehuset fører til en innføring av flere nye tjenester som vil bedre og forenkle din dialog med sykehuset. Les mer på lenken under:

Dialog med sykehuset

For mer informasjon om digitale helsetjenester kan du se nettsiden vår: