HELSENORGE

Nå kommer flere intensivsykepleiere

De første tre intensivsykepleierne som startet utdanningen sin etter at pandemien brøt ut, går nå ut i arbeid på intensiv på Ahus. - Utdanningen er absolutt å anbefale om man er interessert i avansert medisin, sier nyutdannede Mette Hvidsten.

intensiv
Ahus er det sykehuset som har behandlet flest covid-19-pasienter under pandemien.

Koronapandemien har snart vart i to år - like lang tid som det tar å utdanne en intensivsykepleier.

Muligheten for å drifte flere faste intensivplasser har vært begrenset av tilgangen på intensivsykepleiere, men utdanning krever tid, og det er først nå at de første står klare etter at pandemien startet. Ytterligere 27 intensivsykepleiere er under utdanning på Ahus og vil være ferdig utdannet innen utgangen av 2022. 

​​​​Utfordrende og lærerikt​​​

Sykepleier Mette Hvidsten er en av tre som nettopp har fullført sin videreutdanning med utdanningsstilling på Akershus universitetssykehus (Ahus) og som fra januar er på plass i jobb som intensivsykepleier.

- Det føles bra å bli ferdig, sier Hvidsten.

Mette Hvidsten

Nyutdannet intensivsykepleier: Mette Hvidsten

Hun begynte i utdanningsstillingen høsten 2020. Da hadde hun jobbet 10 måneder på Ahus i akutt24 etter å ha vært fagsykepleier i kommunen i flere år. Hun​ forteller om en bratt læringskurve fra kommunehelsetjeneste, via akutt og nå til intensiv. 

- Det har vært intenst, ikke minst på grunn av smittesituasjonen. Utdanningen har vært utfordrende, men veldig lærerik, og absolutt å anbefale om man er interessert i avansert medisin og akutt kritisk syke, sier hun.

Hun mener tilbudet om utdanningsstillinger er en god løsning for å få utdannet flere spesialsykepleiere.

- Det er et fantastisk tilbud å kunne få utdanning under 100 prosent lønn. Dette gjør det praktisk mulig for flere å​ ta videreutdanning.

Stort ansvar​sområde

Mette Hvidsten understreker at det er et avansert studie, og at søkere bør vite hva man går til. At hun etter endt utdanning skulle rett ut i ny jobb under en pandemi, hadde hun ikke sett for seg da hun søkte på stillingen i februar 2020, rett før pandemien kom.

- For å være ærlig, synes jeg det er vanskelig å skulle stå på bar bakke i en intensivavdeling nå. Det blir mye nytt, og jeg vet ikke helt hva jeg går til. Ansvarsområdet til intensivsykepleiere er vanvittig stort, og det er både psykisk og fysisk tungt, sier Hvidsten. 

Doblet budsjettet i utd​anningsstillinger

Det ble i høst startet opp et betydelig økt antall studenter i videreutdanning i intensivsykepleiere på Ahus. 12 utdanningsstillinger er finansiert av foretaket selv og 12 ekstra utdanningsstillinger finansieres delvis av Helse Sør-Øst, i tillegg er det 3 som tar intensivutdanningen på deltid. Dette vil bidra til at det innen utgangen av 2022 er 27 nyutdannede intensivsykepleiere som vil kunne jobbe på intensiv på Ahus.

Utdanningsstillinger innebærer at man får 100 prosent lønn under utdanning, og tilbys i flere spesialistutdanningene innenfor sykepleie. Ahus har på fem år doblet budsjettet i utdanningsstillinger til videreutdanning i sykepleie, fra 12,6 millioner kroner i 2017 til 24,5 millioner kroner i 2021. I tillegg kom i år ekstra 3,7 millioner kroner fra Helse Sør-Øst.  ​