HELSENORGE

Ny nasjonal opplæringsressurs for smittesporere

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Kompetansebroen utviklet nasjonal digital smittesporingsopplæring som er gratis og åpent tilgjengelig for alle.

nasjonal smittesporingsopplæring

For å sikre et best mulig smittesporingsarbeid rundt om i landet har helsemyndighetene i samarbeid med Kompetansebroen utviklet et gratis opplæringsprogram som nå er tilgjengelig for alle:

Klikk her for å gå til opplæringen

Sporing av nærkontakter til bekreftede sykdomstilfeller er en essensiell del av folkehelsearbeidet som gjennomføres av kommunene i Norge under pandemien, og er en del av TISK-strategien (testing-isolering-smittesporing-karantene). Hver gang et covid-19- tilfelle bekreftes, skal det settes i gang smittesporing, og alle nærkontakter skal få beskjed om at de kan ha vært utsatt for smitte.

Når smittesporing brukes systematisk vil dette effektivt kunne bidra til å bryte en smittekjede. Smittesporingsprosessen omfatter tre hovedområder:

  • Samtale med indekstilfellet for å kartlegge smittesituasjonen og identifisere nærkontakter
  • Informere nærkontakter om at de har vært i kontakt med en person som har testet positivt for Covid-19 og dermed kan ha vært utsatt for smitte
  • Oppfølging av nærkontakter

Kompetansebroen er en digital plattform for samhandling og kompetansedeling mellom kommuner, sykehus og utdanningsinstitusjoner.

Les mer på kompetansebroen.no