HELSENORGE

Ny sykehuskoordinator for Ahus-virksomheten på Kongsvinger

Jane Beate Moe Castro, som i dag er administrerende direktør for klinisk virksomhet i LHL, er ansatt som sykehuskoordinator for all virksomhet Ahus har på Kongsvinger innen somatikk, psykiatri og rus og avhengighet. Castro skal samordne driften på tvers av faglinjer og være bindeledd til Ahus-organisasjonen for øvrig.

Jane Beate Moe Castro er i dag administrerende direktør for den kliniske virksomheten i Landsforeningen for Hjerte- og lungesyke (LHL), inkludert ledelse av LHL-sykehuset på Gardermoen. Hun har vært leder for klinisk virksomhet i LHL siden januar 2017.

 Tiden i LHL har vært svært givende. Jeg kommer til å savne folkene, stemningen og stå-på-mentaliteten i LHL, sier Jane Castro.

Tidligere har hun mange års erfaring i ulike roller og avdelinger i Ahus. Hun har vært avdelingssjef ved brystendokrinisk avdeling (BRENDO) i Kirurgisk divisjon, og har vært leder i Akuttpsykiatrisk avdeling og avdelinger for rus og avhengighet.

Kongsvinger sykehus

Kongsvinger sykehus

Stillingen som sykehuskoordinator for Ahus-virksomheten ved Kongsvinger var en mulighet Jane Castro syntes det vanskelig å si nei til.

­ Nå får jeg anledning til å forme en nyopprettet stilling der jeg får bruk for all erfaring fra tidligere jobber i Ahus og de siste årene i LHL. Jeg gleder meg til å jobbe med nye kolleger i Ahus til beste for pasientene. Det blir som å komme hjem igjen.

Klinikkuavhengig koordinator

I forbindelse med at den somatiske virksomheten ved Kongsvinger sykehus fra 1. januar 2021 blir en del av fagdivisjonene ved Ahus, avvikles stillingen som direktør for den somatiske virksomheten. Det er opprettet en ny stilling som sykehuskoordinator fra 1. januar 2021 for all virksomhet Ahus har ved Kongsvinger sykehus, Kongsvinger DPS og Kongsvinger ARA.

Jane Beate Moe Castro tiltrer stillingen fra 1. januar 2021. Som sykehuskoordinator skal Castro ivareta koordinering av driften ved Kongsvinger sykehus, Kongsvinger DPS og Kongsvinger ARA, på tvers av faglinjer. Som en klinikkuavhengig koordinator skal Castro bidra til å sikre fleksibel og effektiv utnyttelse av ressursene, og til helhetlig pasientbehandling og støtte opp under lokalt forbedrings- og utviklingsarbeid.

Bindeledd til øvrig Ahus-organisasjon

Som sykehuskoordinator vil Jane Castro være lokalsykehusets bindeledd til divisjons- og klinikkdirektører i saker som angår flere divisjoner eller klinikker. Koordinatoren vil møte i de ukentlige møtene i sykehusledelsen som observatør.

Vi er glade for å få Jane Castro tilbake til Ahus, i en viktig rolle for virksomheten på Kongsvinger og for Ahus som helseforetak.  Som sykehuskoordinator vil det være en styrke at hun kjenner bredden i vår virksomhet godt fra før av, sier viseadministrerende direktør Jørn A. Limi.

Han understreker at Kongsvinger sykehus er et viktig tilskudd for å løse kapasitetsutfordringer ved sykehuset på Nordbyhagen, og for å styrke det totale faglige tilbudet til helseforetaket.

 Med hennes lange erfaring som sykehusleder og fra ulike deler av Ahus-virksomheten vil hun vil passe svært godt i denne rollen, sier Limi.

Somatikken ved Kongsvinger sykehus skal ikke lengre være egen divisjon

De somatiske avdelingene ved Kongsvinger sykehus ble ved overføringen den 1. februar 2019 til Akershus universitetssykehus (Ahus) fra Sykehuset Innlandet videreført som egen divisjon under ledelse av en direktør. Den øvrige virksomheten ved Kongsvinger sykehus ble knyttet til tilsvarende virksomhet i Ahus-organisasjonen, i divisjonene Psykisk helsevern, Diagnostikk og teknologi (DDT) og Facilities Management (DFM).

I oktober 2019 besluttet sykehusledelsen at også den somatiske virksomheten ved Kongsvinger skulle organiseres som en del av fagdivisjonene ved Ahus. De fire somatiske avdelingene på Kongsvinger skal knyttes til Medisinsk divisjon, Kirurgisk divisjon, Ortopedisk klinikk og Kvinneklinikken fra 1. januar 2021.

Den pediatriske virksomheten ved Kongsvinger vil bli organisert som en del av Barne- og ungdomsklinikken. Dagens tilbud ved Kongsvinger innen fagene øye og revmatologi skal høre til Medisinsk divisjon.