Nytt prøveprosjekt for diabetespasienter i Lillestrøm

Diabetiske fotsår oppstår hos mer enn 15 prosent av pasienter med langvarig diabetes, og er den vanligste årsaken til sykehusinnleggelse blant diabetespasienter. Et nytt samhandlingsprosjekt mellom Lillestrøm legesenter, Ahus og diabetespasienter skal bedre behandlingen og forebygge komplikasjoner ved sår.

En kvinne i legeuniform og en kvinne med blå jakke smiler

Overlege Monica A. Sailer ved Akershus universitetssykehus og spesialist i allmennmedisin ved Lillestrøm legesenter, Lene Gjelseth Dalbak.

–​ Ved ytterste konsekvens kan diabetiske fotsår føre til amputasjon, og fem-års dødeligheten er svært høy ved amputasjon i beina. 

Det sier overlege Monica A. Sailer ved Akershus universitetssykehus (Ahus). Sammen med spesialist i allmennmedisin ved Lillestrøm legesenter, Lene Gjelseth Dalbak, mottok hun i 2021 midler til et digitalt samhandlingsprosjekt.  

– Målet med prosjektet var å nå diabetiske fotsårpasienter tidligere, for å forhindre amputasjon, fortsetter hun. 

En blond kvinne med langt hår og legefrakk

Monica A. Sailer.

Løsningen ble et digitalt samhandlingsprosjekt mellom fot-seksjonen på Ahus og fastlegene og helsesekretærene på Lillestrøm legesenter. 

– Legesenteret har i flere år drevet egen «sårpoliklinikk» med ekstra opplærte helsesekretærer. Det var dermed et godt utgangspunkt for et pilotprosjekt i behandlingen av diabetiske fotsår, sier Dalbak. 

I prosjektet henviser fastlege ved Lillestrøm legesenter aktuelle pasienter til digital samhandlingskonsultasjon. Fra henvisningstidspunkt til konsultasjon går det maksimalt seks dager. 

Pasienten møter fysisk på Lillestrøm legesenter til time på «sårpoliklinikken» med helsesekretær, og sammen deltar de i en videokonsultasjon med spesialist fra Ahus. Fastlege deltar ved behov.

– Her får spesialisten vurdert fotsåret via video samtidig som helsesekretær utfører nødvendig sårstell. Sammen vurderer de videre behandling og oppfølging, forklarer Dalbak. 

Fordeler for pasient, helsetjeneste og samfunn

Pasienter med diabetiske fotsår er ofte eldre med flere tilleggssykdommer. For dem kan det være utfordrende å møte på poliklinikken på et sykehus. 

En blond kvinne med kårt hår og blå ytterjakke

Lene Gjelseth Dalbak.

En løsning der pasienten kan møte ved sitt fastlegekontor vil være et lavterskeltilbud til pasienter som synes det er trygt å komme til fastlegen, og som dermed får vurdering av en spesialist i trygge omgivelser, sier Dalbak. 

Monica A. Sailer forteller at hun startet dette prosjektet fordi hun brenner for denne sårbare gruppen som ofte blir stemoderlig behandlet og ikke har ikke så høy stemme. 

– Jeg håper at prosjektet kan gi en indikasjon på om vi kan klare å redusere antall amputasjoner grunnet diabetiske fotsår ved å fange opp og behandle pasienter med diabetiske fotsår tidligere, sier hun. 

Kan spare samfunnet for millioner 

Pilotprosjektet skal i første omgang pågå i seks måneder, men håpet er at prosjektet vil skape positive resultater som vil danne grunnlag for videre utprøving. 

–  Hvis det viser seg at prosjektet har en effekt håper vi at den digitale oppfølgingen kan videreføres til flere fastlegekontor i kommunen og til oppfølging av pasienten hjemme sammen med hjemmesykepleier, fortsetter Sailer.

Samhandlingskonsultasjonen foregår via Whereby, som er en digital kommunikasjonsplattform godkjent til pasientbehandling. 

Kostnaden for å behandle et diabetisk fotsår er estimert til ca. 70 000 kroner per pasient og en amputasjon regnes til å koste samfunnet opp mot 1 million kroner. 

– Den digitale løsningen som skal prøves ut i prosjektet er enkel, rimelig og allerede tilgjengelig. Den potensielle økonomiske gevinsten av prosjektet for samfunnet er stor, samtidig som det vil være ressursbesparende for spesialisthelsetjenesten, er de to helt enige om.  

Sist oppdatert 10.03.2022