HELSENORGE

Nytt senter for medisinsk simulering

I Senter for medisinsk simulering (SimAhus) kan klinikere trene på ulike scenarier med veiledning fra sertifiserte instruktører. I år flyttet SimAhus til nyoppussede lokaler på Ahus Nordbyhagen, et løft som bidrar til mer effektiv simuleringstrening for flere. 

Øvelse i SIM-senteret på Ahus
Ved senter for medisinsk simulering (SimAhus) kan studenter og klinikere trene på ulike scenarier i lokaler utformet som pasient- og mottaksrom.

SimAhus, senter for medisinsk simulering ved Ahus, er en arena for medisinsk simulering der klinikere kan øve på ulike scenarier med virkelighetsnære simuleringsdukker, rom og utstyr, under veiledning fra sertifiserte instruktører. 

​I januar 2021 flyttet SimAhus og resten av avdeling kompetanse og utdanning inn i nye lokaler. Senteret har i gjennomsnitt hatt cirka 2500 deltakere årlig, inkludert «in-situ», altså på klinikernes arbeidssted. Med de nye fasilitetene regner de med at dette tallet vil stige.

Nye lokaler gir nye muligheter

De nye lokalene til SimAhus består av tre simuleringslaber som er​ utformet som  pasient- og akuttrom, et kontrollrom for styring av dukker og videofilming av treningen, samt fem klasserom - i splitter nye og lyse lokaler. 

- Det at vi har undervisningsrom i tillegg til simuleringsrommene, gjør at vi sparer mye tid på rigging, sier Thomas Usler. 

Thomas Usler, Ann Carita Rist og Elisabeth Einarson jobber som Sim-senterets «seniorfascilitatorer», og er der for å legge til rette for læring. De er begeistret for de nye lokalene, og trekker blant annet frem at de nye simuleringslabene i større grad enn tidligere er utformet som reelle pasient- og akuttrom, noe som gir mer realistisk trening for klinikerne.

SimAhus, fascilitatorer

Thomas Usler, Ann Carita Rist og Elisabeth Einarson jobber som Sim-senterets «seniorfascilitatorer», og er der for å legge til rette for læring.

Bedre å gjøre feil her enn i klinik​ken

Simuleringstrening er en læringsmetode der man etterlikner realistiske pasientsituasjoner ved hjelp av markører eller dukker. Simuleringen etterfølges av en debrief der deltakerne reflekterer over hva de har lært. Metodikken har lenge vært brukt innen blant annet militært forsvar og luftfart, og ble tatt i bruk innen medisinsk utdanning på 90-tallet.  

- Det er viktig å kunne øve i trygge omgivelser, og vi legger vekt på at det er OK å gjøre feil - det er bedre å gjøre feil her enn i klinikken, sier Carita Rist.
 
- Og simuleringstreningen handler mye om å skape trygghet. Det som skjer på SimAhus blir der, og det skal være trygt og lov til å gjøre feil.

SimAhus

LIS-leger og sykepleiere f​​​ra Barne- og ungdomsklinikken på Ahus trener på hjerte- og lungeredning.

Viktig treningsaren​​​a under pandemien

Da pandemien rammet Norge - og først på Ahus, ble SimAhus en verdifull ressurs. Mange ble omdisponert til å jobbe på intensiv uten å være utdannet intensivsykepleier. 

- Vi måtte øve. Og ingen har fått trent så mye for pandemien som vi har gjort på Ahus, sier Usler.

Mens simuleringssentrene på mange andre sykehus stengte, var SimAhus åpent under hele pandemien. Gjennom godt samarbeid med smittevernseksjonen og klinikken, ble det prioritert å trene. Personell som aldri hadde jobbet sammen før øvde på tverrfaglig samarbeid, basert på erfaringer fra andre land. 

- De som ble omdisponert fikk fire dager med verdifull simuleringstrening før de skulle ut i covid-avdelingene. Det ble jo ikke utlært, men de ble mye tryggere enn de var i utgangspunktet, forteller Usler.​