HELSENORGE

Økning i luftveisinfeksjoner hos barn og unge

Barne- og ungdomsklinikken opplever for tiden økende pågang av barn med RS-virus og andre luftveisinfeksjoner. I tillegg får vi mange spørsmål fra foreldre, primærhelsetjenesten og legevakt om råd og hjelp til å vurdere sykdomsgrad. Les mer om RS-viruset her.

Ole Fredrik Zimmer

Overlege Ole Fredrik Zimmer ved Barne- og ungdomsklinikken på Ahus forteller om økt pågang av luftveissyke barn. Foto: Ahus


Pågangen kommer etter at nedstengningen av samfunnet førte til en usedvanlig lav forekomst av influensa og RS-virus i fjorårets sesong.

Etter nesten to år med koronapandemi med strenge smitteverntiltak har RS-virus og flere andre vanlige virus vært så godt som forsvunnet. Det er lavere immunitet i befolkningen, og en del små barn som ennå ikke er eksponert for virus. Gjenåpningen av samfunnet har ført til et økt smittetrykk, og det merkes nå i Barne- og ungdomsklinikken på Ahus.

-­ Ikke farlige​​​​​re enn før

Det er ikke noe som tyder på at RS-viruset, eller andre vanlige luftveisvirus, er farligere nå enn før, sier overlege Ole Fredrik Zimmer ved Ahus.  

-­ De fleste barn får kun en vanlig forkjølelse når vi nå ser en økende forekomst av RS-virus og andre forkjølelsesvirus.

En liten del av disse barna får bronkiolitt. Dette er en virusinfeksjon som ofte starter som en vanlig forkjølelse, men som hos små barn kan forårsake betennelse i de små luftrørene i lungene – bronkiolene – derav bronkiolitt. Hos eldre barn med alvorlig grunnsykdom, kan viruset også forårsake lungebetennelse.

De aller fleste som får bronkiolitt, trenger ikke innleggelse på sykehus. Det å ha RS-viruset i skole, barnehage eller i familien, bør ikke by på mer bekymring nå enn hva det har gjort tidligere.

Får hjelp på sykehus – ​​​blir friske

Dersom barnet blir lagt inn på sykehus, trenger de aller fleste ikke mer hjelp enn ernæring og eventuelt tilskudd av ekstra oksygen.

En liten del har behov for litt pustestøtte i form av litt trykkluft på nesen (CPAP), og i sjeldne tilfeller respiratorbehandling. Det går likevel bra med barna, og de blir friske etterpå.

Det er ikke uvanlig at barna hoster i flere uker etter en bronkiolitt.  I all hovedsak er det barn under 2 år som blir syke.