HELSENORGE

Omikron dominerer - flere med covid-19 er innlagt av andre årsaker

Omikron har nå overtatt for delta også blant innlagte med covid-19 på Ahus. Samtidig er en stadig økende del av covid-19-pasientene innlagt av andre årsaker. Mange avdelinger har slik fått nye utfordringer å håndtere.

Omikron dominerer nå nær totalt blant pasienter som legges inn med covid-19 på Akershus universitetssykehus (Ahus). Ved en nylig analyse hadde 35 av 36 pasienter med covid-19 omikron. I løpet av den nærmeste tiden er det sannsynlig at alle pasienter innlagt med covid-19 har omikron. 

På intensivområdene har det så langt vært en «hale» av delta-pasienter som er innlagt litt tilbake i tid, men nå har også pasientene som blir lagt inn på intensiv omikron. Tendensen har dessuten vært at det nå er færre med covid-19 som er innlagt på intensiv enn tidligere i høst og vinter. Av 27 pasienter innlagt med covid-19 fredag 4. februar var 7 på intensivområdene. Totalt var det 17 pasienter på intensivområdene denne dagen. 

- Vi har fremdeles stor pågang på intensivavdelingen, men covid-19-pasienter representerer per i dag ikke den største utfordringen hos oss, sier avdelingsleder Else Marie Ringvold på Anestesiavdelingen.

Mange med covid-19 innlagt av andre årsaker

Ahus rapporterer daglig antall innlagte med covid-19 til Helse Sør-Øst og Helse- og omsorgsdepartementet. Tallene omfatter nå både de som er innlagt med covid-19 som primærdiagnose, og pasienter som er innlagt av andre årsaker. Fram til omikron overtok dominansen har covid-19 vært hovedårsak til innleggelse for de aller fleste.

Dette bildet er har endret seg de siste ukene. Det har vært en økende andel pasienter med covid-19 som er innlagt av andre årsaker, men som i tillegg har testet positivt for covid-19. Mellom en tredjedel og snaut halvparten av de innlagte med covid-19 de siste to ukene har vært innlagt for annen hovedårsak enn covid-19. Det betyr ikke at disse pasientene er mindre ressurskrevende. 

Direktør for Ortopedisk klinikk, Inge Skråmm peker på at eksempelvis akutte brudd- og skadepasienter, med samtidig påvist Covid-19, også må smitte-isoleres.

- Vi må beskytte både andre pasienter og oss selv mot spredning av Covid-19.  Personalet må bruke smittevernutstyr og følge tiltakene mot Covid-19 ved hver pasientkontakt. Det fører til at selv enkle prosedyrer blir mer omstendelige og tar lenger tid. 
 

Færre får lungebetennelse – flere med annen sykdom får forverret sin tilstand

I januar har 143 pasienter vært innlagt på Ahus med covid-19, mot 178 i desember og 153 i november. Liggetiden for pasienter som er innlagt og utskrevet i januar er 3,5 dager. Snittalderen er 53 år.

At flere er innlagt med annen hovedårsak underbygger at omikron gir mindre alvorlig sykdom enn delta, og at antall innleggelser foreløpig ikke øker i tråd med smitteøkningen. De som nå trenger sykehusinnleggelse på grunn av covid-19 er uvaksinerte eller vaksinerte som går på immundempende medisiner eller har andre tilstander som gjør at vaksinen har begrenset effekt.

Avdelingsleder Jan Erik Berdal ved Infeksjonsavdelingen forteller at de også ser en økende andel pasienter som legges inn grunnet forverring av sin underliggende sykdom, som hjertesvikt, lungesykdom eller funksjonssvikt med delir - der forverringen er utløst av infeksjon med omikron. Disse pasientene tåler ikke ekstrabelastningen forårsaket av febersykdom av enhver årsak.

- Pasienter med omikron kan ha symptomer som forkjølelse og influensa; -  hoste feber og halsvondt. Sammenlignet med tidligere virusvariant er det imidlertid mer sjeldent at det utvikler seg til en nedre luftveisinfeksjon og lungebetennelse.