Oppstart av robotkirurgi

En splitter ny og etterlengtet operasjonsrobot gjennomførte sin første prostatakreftoperasjon på Ahus 3. september. Denne vil bidra til å redusere behandlingstiden for pasienter med urologisk kreft.

Stig Muller ved Urologisk avdeling
Avdelingsleder Stig Müller i Urologisk avdeling har ventet lenge på operasjonsroboten som skal benyttes til pasienter med urologisk kreft.


Operasjonsroboten DaVinci Xi utførte sin første prostatakreftoperasjon 3. september.

Roboten hadde stått på sykehusets ønskeliste i mange år da det i 2017 ble vedtatt å gå til innkjøp av den, etter at Akershus universitetssykehus (Ahus) gikk med økonomisk overskudd. Ahus har en stund vært eneste universitetssykehus i Norden uten operasjonsrobot.

I dag har imidlertid Ahus den mest moderne operasjonsroboten i Norge, og denne skal fra nå av brukes i alle prostatakreftoperasjoner. Dette betyr at disse pasientene ikke lenger trenger å henvises til andre sykehus.

-  Operasjonsroboten er en stor investering, og et stort løft for sykehuset. Dette vil bidra til å redusere behandlingstiden for pasienter med urologisk kreft, sier administrerende direktør Øystein Mæland.

Roboten skal også benyttes til pasienter med nyrekreft, og etter hvert også av andre faggrupper på Ahus. Den vil samtidig være viktig for den faglige utviklingen.

Vellykket første operasjon

Urologisk kreft utgjør om lag 25 prosent av alle nye krefttilfeller i Norge. Det vil si at det årlig vil være om lag 170 pasienter som sokner til Ahus som opereres for prostatakreft. Uten robotkirurgi velger cirka 70 prosent av de kirurgiske prostatapasientene andre sykehus for robotassistert behandling.

Avdelingssjef Stig Müller i Urologisk avdeling er glad for å endelig kunne ta i bruk roboten, og gleder seg til fortsettelsen. Han kan dessuten melde at den første operasjonen har vært vellykket.

Robotassistert kirurgi gjør det mulig med mer avanserte operasjoner og færre komplikasjoner.

Operasjonsrobot DaVinci Xi

Her klargjøres operasjonsroboten DaVinci Xi for simulatortrening.

Simulatortrening

Roboten styres ved hjelp av konsoller. Kirurgen beveger instrumentene ved hjelp av konsollene, og ser inn i en skjerm som viser et tredimensjonalt bilde av det som foregår inne i pasienten. Noen meter unna står selve roboten og utfører operasjonen ved hjelp av fire armer - en med kamera, og tre med instrumenter.

Instrumentenes "håndledd" kan beveges i alle retninger og gjør det enklere for kirurgen å komme til og bevege instrumentene.

Simulatortrening operasjonsrobot
Robotkirurgi

Slik trener kirurgene på å manøvrere operasjonsroboten.