Overføring av ansvaret for spesialisthelsetjenesten for innbyggerne i Vestby

Ansvaret for all pasientbehandling for pasienter fra Vestby kommune overføres fra 2. mai 2018 fra Ahus til Sykehuset Østfold. Overgangen gjelder både pasienter innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. Ahus skal fram til 3. september avlaste Sykehuset Østfold ved å ta i mot akuttinnleggelser innen indremedisin, kirurgi og ortopedi.

 

På bakgrunn av vedtak i styret for Sykehuset Østfold og etter møte med de to administrerende direktørene ved Sykehuset Østfold og Akershus universitetssykehus (Ahus) har Helse Sør-Øst besluttet at akuttpasienter innen indremedisin, kirurgi og ortopedi som trenger innleggelse for øyeblikkelig hjelp fram til 3. september skal få tilbudet ivaretatt ved Ahus. 

Alle pasienter som oppsøker et av sykehusene for øyeblikkelig hjelp vil bli tatt imot der de møter opp.

Det skal inngås en avtale mellom Ahus og Sykehuset Østfold om samarbeidet om akuttpasienter fram til 3. september 2018, og sykehusene vil tilpasse dette til det allerede planlagte arbeidet med overføringen av ansvaret for pasienter fra Vestby kommune.

Les nyhetssak fra Helse Sør-Øst