Palliasjon til Covid-19-pasienter

Ved Ahus er det laget en ny prosedyre for lindrende behandling tilpasset Covid-19-pasienter, for å sikre at pasienter som nærmer seg døden kan dø fredfullt. Alle sykehus kan bruke prosedyren, samt benytte en døgnåpen rådgivningstelefon.

Den nye prosedyren ved Ahus skal sikre at pasienter med Covid-19 som nærmer seg døden kan dø fredfullt og uten smerter. Dette bildet er tatt under en øvelse ved Ahus.

​- På Ahus har man sett at pasienter som dør av Covid-19 kan dø med høyt symptomtrykk og pustebesvær som gir et høyt stressnivå, forteller Siri Steine, som er avdelingsoverlege ved Palliativt senter på Akershus universitetssykehus (Ahus).

Derfor ble det laget en ny prosedyre for palliasjon, altså lindrende behandling mot livets slutt, hos pasienter med Covid-19. Prosedyren sendes ut til de behandlingsinstitusjoner utenfor Ahus som ønsker den.

Klikk for å se prosedyren (Kompetansebroen.no)

Siri-Steine.jpg

Avdelingsoverlege Siri Steine ved Palliativt senter på Ahus. Foto: Ketil Skogheim

- De to viktigste poengene i den nye prosedyren er å begynne med litt høyere doser enn hva man er vant til og at det burde gis intravenøst. Alle som har ønsket å få prosedyren har fått den. Vi ønsker å bidra med den kunnskapen og erfaringen vi har, men ansvaret ligger likevel hos den enkelte lege som er behandler, sier Steine.

Rådgivningstelefon

I tillegg til ny prosedyre er det opprettet en døgnåpen rådgivningstelefon ved Pallitivt senter på Ahus. Siri Steine forteller at de får samtaler fra hele landet og at tilbakemeldingene er veldig positive, men hun tror at det fortsatt er et udekket behov og at mange kanskje ikke er oppmerksomme på at dette tilbudet foreligger.

- Vi har opprettet en egen døgnåpen telefon der vi gir råd og veiledning. Vi har fått henvendelser både internt og utenfor Ahus. Mange har også ringt fra andre deler av landet. Mange av henvendelsene dreier seg om den nye prosedyren og et vanlig spørsmål er hvorfor vi anbefaler intravenøs behandling. Vi bistår gjerne med råd også til enkeltpasienter og opplever at tilbakemeldingene vi får er gjennomgående positive.

Selv om vi får mange henvendelser, tror jeg rådgivningstelefonen blir brukt for lite. Det er viktig å understreke at terskelen for å søke råd ikke bør ligge for høyt, avslutter Steine.

Film og podkast

Kompetansebroen.no har i samarbeid med Palliativt senter og Avdeling for kompetanse og utdanning laget en informasjonsfilm og en podkastepisode om palliasjon for Covid-19-pasienter.

Filmen og podkastepisoden finner du på Kompetansebroen.no