Partner kan igjen være med til barselhotellet

Nå åpner Ahus opp for at partner igjen kan få være med mor og barn på barselhotellet på Nordbyhagen og barselavdelingen på Kongsvinger sykehus etter fødsel.

Siden 12. mars har partner ikke kunnet være tilstede under barselsoppholdet av smittevernhensyn. Koronasmitten er nå på et lavt nivå i samfunnet og pågangen til sykehusene er mindre. Derfor åpner Akershus universitetssykehus (Ahus) fra 2. juni igjen for at partner kan være med til barselhotellet på Nordbyhagen og barselavdelingen ved Kongsvinger sykehus etter fødsel.

Åpningen gjelder foreløpig ikke opphold for partner på barselavdelingen på Nordbyhagen eller på poliklinikk.

Kriterier for partner

Partner må være frisk og uten symptomer for være til stede under fødsel og på barselhotellet. Det vil ikke være anledning til å forlate sykehuset og partner kan ikke dra hjemom eller ut av sykehuset under oppholdet. Det er heller ikke anledning til å benytte kiosk og butikk i nærheten. Mat kan kjøpes på barselhotellet.

Partner kan få være på barselhotellet i to døgn. Vi anbefaler at mor og barn blir på sykehuset til alle nødvendige undersøkelser og observasjoner er gjort.


Besøksstoppet gjelder

Det generelle besøksforbudet på våre behandlingssteder som ble innført 12.mars er foreløpig ikke endret. Det inkluderer besøk fra søsken, familie og venner under barselstiden.

Info om gjeldende retningslinjer

Du finner informasjon til deg som fødende og din partner på våre nettsider, som oppdateres ved eventuelle endringer i retningslinjene.Mer informasjon om avdelingene finner du her:

Barselhotellet, NordbyhagenFøde- og barselavdelingen, Kongsvinger sykehus