Praktisk pasientinfo på tolv språk

Visste du at du som pasient har rett på gratis tolk? Eller at vi har en sykehusprest og samtalepartnere fra ulike tros- og livssynssamfunn? For å gjøre flest mulig av pasientene best mulig informert om hva vi tilbyr på Nordbyhagen, har vi oversatt vår velkomstbrosjyre til elleve språk.

Informasjonsbrosjyren er oversatt til elleve språk.

Brosjyren inneholder nyttig praktisk informasjon og informerer om tilbud vi ønsker at du som pasient ved Nordbyhagen kjenner til.

I opptaksområdet til Akershus universitetssykehus (Ahus) har hver femte person innvandrerbakgrunn. Noen snakker ikke norsk, og har lite forståelse og informasjon om det norske helsevesenet.

Klikk her for å se brosjyrene. De finnes på følgende språk: Norsk, arabisk, dari, engelsk, polsk, russisk, somalisk, tamil, thai, tigrina, tyrkisk og urdu.

- Det er viktig at alle pasienter forstår hva de har rett til, sier Kristil Haraldstad, seniorrådgiver for mangfold, likeverd og migrasjonshelse ved Ahus. Velkomstbrosjyren oversatt til elleve språk, og hun håper det kan bidra til å unngå potensielle misforståelser eller usikkerhet hos pasienter.

Likeverdige helsetjenester
Kristil Haraldstad

- Det er viktig at alle pasienter forstår hva de har rett til, sier seniorrådgiver for mangfold, likeverd og migrasjonshelse, Kristil Haraldstad

Alle pasienter skal få tilbud om likeverdige helsetjenester, uavhengig av kulturbakgrunn, tro og tilhørighet.

- Dette innebærer at vi skal tilpasse ut fra den enkelte pasient sitt ståsted, sier Haraldstad. Hun påpeker at man som pasient ofte er ekstra sårbar, og at dette kan bidra til å forverre språkbarrierer. Det kan derfor hjelpe mye at pasienten er informert om noen av de viktigste tilbudene, som retten til gratis tolk, at det serveres halal-mat dersom man ber om det, og at sykehuset har både sykehuskirke og livsynsrom.

Ahus sitt opptaksområde

Ahus sitt opptaksområde består av 25 kommuner, samt Oslo-bydelene Stovner, Alna og Grorud. I de tre bydelene har over 50 prosent innvandrerbakgrunn, mens Lørenskog har 29 prosent.  Innvandrerbefolkningen er en sammensatt gruppe, med forskjellig bakgrunn og innvandringshistorie.

En tredel av alle innvandrere har bodd i Norge i mindre enn fem år. Botid påvirker språkforståelse og forståelse av hvordan det norske helsevesenet fungerer.

Se også våre informasjonsfilmer om fødsel på Ahus, som er oversatt til flere språk:
Velkommen til fødeavdelingen
Informasjon om keisersnitt