HELSENORGE

Prøver ut digitale verktøy for pasientoppfølging

Ved Ahus pågår en rekke prosjekter der digitale verktøy skal bidra til å lette hverdagen for pasienter. Denne høsten skal opp til 15 pasienter med lungekreft ved Ahus prøve ut et digitalt verktøy for å rapportere om sin helsetilstand i et pilotprosjekt. - Digitale verktøy er framtiden, sier prosjektleder Anne Edvardsen. 

Digital hjemmeoppfølging
Ved hjelp av appen Kaiku Health vil pasienter selv kunne loggføre symptomer under behandlingen. Illustrasjonsfoto: Colourbox

På Akershus universitetssykehus (Ahus) vil nå opp til 15 pasienter med lungekreft få prøve ut det digitale verktøyet Kaiku Health, gjennom studien Kaiser. Kaiku betyr ekko på finsk, og navnet henspiller på at verktøyet skal være et ekko av hvordan pasienten opplever kreftbehandlingen, som helsepersonellet får et direkte innblikk i.

Plattformen er utarbeidet for pasienter som behandles for ulike typer kreft, og er tilgjengelig via PC eller app på mobil eller nettbrett. Herfra kan de selv loggføre symptomer under behandlingen. Helsepersonell kan følge med på rapporteringene og varsler ved hendelser som krever spesiell oppfølging. Her kan pasienten dessuten finne kvalitetssikret informasjon om sykdommen og behandlingen.

Verktøyet inneholder flere moduler tilpasset ulike behandlingsstrategier, slik at det er personlig tilpasset den enkelte pasient.

Vinn-vinn for pasiente​​r og helsepersonell

- Digitale løsninger som tilrettelegger for individuell, persontilpasset behandling, og som også er nyttige for helsepersonell, er vinn-vinn for alle: Pasienten får bedre oppfølging og kan potensielt leve lengre og ha det bedre, og det sparer sykehuset for tid og ressurser, sier Anne Edvardsen til Inven2.no. Hun er prosjektleder for Kaiser på Ahus, og avdelingsleder ved lungemedisinsk avdeling ved sykehuset.

Anne Edvardsen

Anne Edvardsen er prosjektleder for Kaiser på Ahus, og avdelingsleder ved lungemedisinsk avdeling ved sykehuset. Foto: Ahus

Utprøvingen av verktøyet er i første omgang en pilot, før det tas i bruk i en større global klinisk studie i samarbeid med Roche Norge, som finansierer prosjektet, og det finske helseteknologiselskapet Kaiku Health.

- Formålet med piloten er for det første å se hva pasientene synes om å bruke Kaiku Health, og for det andre hvor lett det er for helsepersonellet å følge opp det pasientene rapporterer. Dette siste må bli en del av sykehusets rutiner på samme måte som å sjekke resultatene fra blodprøver og andre fysiske tester, sier Edvardsen.

- Er framtiden

- Digitale verktøy er framtiden. Vi har vist gjennom dette prosjektet at det er mulig å få det til, men det krever systematisk arbeid og at vi deler erfaringer på tvers. Nordlandssykehuset er første sykehus i Norge som har tatt i bruk løsningen i ordinær pasientbehandling, og har vært flinke til å dele sine erfaringer med oss. Vi har nå kommet fram til en løsning der vi har ivaretatt alle personvernhensyn og datasikkerhet, og det kan vi være stolte av, sier Edvardsen.

Denne studien er ikke alene om å ta i bruk digitale løsninger på Ahus - det pågår en rekke prosjekter for å teste ut digitale verktøy for å lette hverdagen til både pasient og helsepersonell. 

Les mer om noen av digitaliseringsprosjektene her: ​

Digital hjemmeoppfølging på Ahus

​​​​