HELSENORGE

Regnbueflagget heist på Nordbyhagen

I forbindelse med Pride 2021 ble regnbue-flagget i dag heist på Nordbyhagen for første gang, for å markere Ahus som et inkluderende og trygt sykehus for mangfoldet av pasienter og ansatte.

Merete Kolstad Gimse, Øystein Mæland og Patricia Campell deltok på flaggheisingen mandag morgen.

Etter fjorårets Pride-uke sendte overlege Patricia Campbell e-post til administrerende direktør Øystein Mæland (ved Akershus universitetssykehus (Ahus)) og uttrykte ønske og håp om at regnbueflagget skulle heises til Pride 2021.

«Ved å flagge viser vi støtte til en sak som har direkte påvirkning på både den psykiske og fysiske helsen … Det viser også at Ahus er en inkluderende arbeidsplass …» skrev Patricia blant annet.

Øystein Mæland syntes hun hadde gode poenger i sin begrunnelse for å flagge.

­-­ Det er av stor betydning at alle våre ansatte opplever Ahus som en inkluderende arbeidsplass og at alle våre pasienter føler seg velkomne og trygge. Å flagge med regnbue-flagget i Pride-uken er en fin måte å markere mangfold på og å vise at Ahus er et inkluderende sykehus.

I år ble det lagt til rette for at regnbueflagget skal heises. Da Patricia Campell i mai tok kontakt for å sjekke at flaggingen ikke var glemt kom det kjapt svar fra Merete Kolstad Gimse i Facilities Management divisjonen (DFM): Flagget er ankommet!

- Jeg har møtt mange fryktelige triste pasienthistorier og ønsker å bruke min stemme, som heterofil kvinne, mor og lege, til å stå opp for de som ikke kan være åpne om hvem de er. Vi har en vei å gå, selv i Norge, og vi kan aldri ta for gitt de rettighetene vi har. Flaggsymbolet er viktig, ved å flagge sier vi også «her skal hele pasienten ivaretas - du er i trygge hender», sier Patricia. ​

Til stede under flaggheisingen var representanter fra DFM, samt Patricia Campell og administrerende direktør Øystein Mæland.