HELSENORGE

Reiser hjem til covid-pårørende

Koronasituasjonen har skapt et behov for løsninger for pårørende til koronasyke intensivpasienter. I et pilotprosjekt har intensivseksjonen samarbeidet med Ambulerende sykepleieteam som reiser hjem til de pårørende slik at de kan se sine kjære hjemmefra via et nettbrett.

Intensiv
- Det er en overveldende situasjon å se sine kjære intubert, og da har man ofte behov for mye støtte, sier fagutviklingssykepleier Lill Heidi Gangnes Anzjøn ved intensivseksjonen på Ahus.

​Smittevern og besøksrestriksjoner har gjort det vanskelig for pårørende å få sett koronasyke som er innlagt på intensivseksjonen. Noen er i karantene selv, og har ikke hatt mulighet til å komme på besøk. Under koronapandemien har det dermed oppstått et behov for en ny løsning for pårørende.

- Det er en overveldende situasjon å se sine kjære intubert, og da har man ofte behov for mye støtte. En digital samtale i seg selv er ikke alltid et godt nok tilbud, og av og til er det behov for å ha noen sammen med deg, sier fagutviklingssykepleier Lill Heidi Gangnes Anzjøn, som sammen med fagutviklingssykepleier Daniel Myksvoll er ansvarlig for prosjektet i intensivavdelingen.

- Derfor så vi behov for at en sykepleier reiser hjem til de pårørende og prater med dem før og etter videosamtalen.

Intensivseksjonen har pilotert en løsning der de har samarbeidet med Ambulerende sykepleieteam, som reiser hjem til de pårørende for å støtte dem før, under og etter videosamtalen. Samtalen foregår over videokonsultasjonsløsningen Whereby.

Løsningen ved intensivseksjonen har så langt vært pilotert hos tre pårørende.

Renate Magnussen

Ambulerende sykepleier Renate Magnussen reiser hjem til pårørende til koronasyke intensivpasienter.

Takknemlige

- Dette er litt utenfor hva vi normalt jobber med, men vi ønsket å bidra i denne utfordringen, forteller sykepleier Renate Magnussen. Hun er en del av Ambulerende sykepleieteam ved Ahus, som normalt reiser rundt i Ahus sitt opptaksområde og underviser og veileder helsepersonell i primærhelsetjenesten.

Magnussen får først en gjennomgang av pasientens tilstand på intensiven, før hun reiser hjem til den pårørende med et nettbrett, ikledd smittevernutstyr. Hun er der 15 minutter før samtalen skal starte, slik at hun kan bistå med det tekniske og eventuelt forberede vedkommende på hva de kommer til å se. 

- Dette er folk som er i en krise og opplever sorg. Da er det fint at vi kan være der som støtte, sier Magnussen. 

De pårørende får se pasienten og prate med dem hvis de er våkne, før de får snakke med intensivsykepleieren som er pasientansvarlig for dagen, i tillegg til pasientansvarlig lege når det er mulig. Etter samtalen blir Magnussen en viktig støtte.

- Etter en slik samtale sitter man med en del spørsmål, og husker gjerne bare halvparten av hva som ble sagt. Det kan være ting de ikke har fått med seg eller ikke forsto, og de kan ha sett apparater eller hørt lyder som de lurer på hva er. Ofte har de bare behov for å få bekreftet det de har hørt i videosamtalen, forteller Magnussen.

Tolketjenesten deltar digitalt

Renate Magnussen opplever at tiltaket har fungert godt og at tilbakemeldingene fra de pårørende er gode. Intensivseksjonen har i tillegg ringt de pårørende noen dager i etterkant for en evaluering, og har fått gode tilbakemeldinger.

- Bortsett fra noen tekniske startproblemer var alle fornøyde, og kunne anbefale denne løsningen som et supplement til vanlig besøk, forteller Lill Heidi Gangnes Anzjøn.

Ambulerende sykepleieteam vil fortsette å være tilgjengelig for flere oppdrag fra intensivseksjonen ved behov, inntil de eventuelt får på plass en mer varig løsning. 

- Vi er i en bølge nå, og kan ikke vente på at løsningen blir implementert. Derfor har vi sagt at vi kan stille opp inntil en annen løsning er på plass, sier Magnussen, som synes det har vært et givende oppdrag.

- Jeg føler meg beæret av å få komme så nært i hjemmene til folk og å få tilliten deres.

Whereby muliggjør også bruk av tolk, som deltar digitalt. Magnussen forteller at dette fungerte godt, og påpeker at denne typen oppfølging er særlig nyttig i tilfeller der det også er språkbarrierer.