Rekordrekruttering til Ahus

Med over 600 ansatte i karantene og et økt behov for ressurser og styrket kapasitet, har HR hatt nok å henge fingrene i de siste ukene. Men til gjengjeld har interessen blant jobbsøkerne vært unormalt stor. Finn.no kunne nylig melde at en stillingsannonse ved Ahus er den mest leste stillingsannonsen noensinne.

Også HR har måttet hive seg rundt for å håndtere et stort bemanningsbehov i tiden som kommer. Avdelingsleder i personalavdelingen Anne Gry Kolstad, HR-direktør Jan Inge Pettersen og HR-rådgiver Mikkel Christensen erfarer at interessen er stor. 

Siste fire dager er det gjort 100 jobbintervjuer på Ahus - 30 nye er ansatt på et par dager, og mange flere er på tur inn. Aldri har så mange blitt ansatt på så kort tid på Ahus.

- Vi er godt i rute, sier HR-direktør Jan Inge Pettersen, som ut fra Folkehelseinstituttets risikovurderinger beregner for at Ahus kan trenge 200-300 nye par hender i tiden som kommer.

- Pandemien skaper et høyt fravær. Noen prognoser tilsier at vi kan forvente 25 prosent frafall som følge av koronaviruset. Dette kommer i tillegg til ordinært sykefravær, som for Ahus har vært høyt på rundt 8 prosent, forteller Pettersen.

Når vi nå på det meste har hatt rundt 700 ansatte i karantene, betyr dette  en manko på rundt 1000 ansatte.

- Et så stort frafall merkes ganske godt, sier Pettersen.

Omdisponerer

Det gjøres nå store omrokkeringer av personale innad på Ahus.

- Vi omfordeler ansatte internt fra steder der aktiviteten tas ned eller stenger helt, slik som i ortopedi og dagkirurgi, og konsentrer driften om intensiv- og overvåking, akuttmottak og infeksjons- og lungemedisinske sengeposter, sier Pettersen.

Han har inntrykk av at de som omdisponeres tar det positivt.

- Folk skjønner behovet, og ønsker å hjelpe der det er behov, sier Pettersen. 

Intensivseksjonen er allerede godt i gang med å ha sykepleiere fra palliativ avdeling og DKS inn i sin vaktordning.

Diagnosestasjon.JPG

Medisinstudent Anne Katrine er blant mange studenter som når har meldt sin interesse for å jobbe på Ahus. Hun er nå bemanningspoolen, og er her på plass i teststasjonen for ansatte.

Sykepleier intensiv

Intensivseksjonen har allerede fått omdisponert ansatte som vanligvis jobber steder der virksomheten tas ned, som i dagkirurgi og ortopedi.

Stor interesse

- Vi jobber intenst for å være i forkant, sier HR-rådgiver Mikkel Christensen, som arbeider med rekruttering. Det er lyst ut en rekke nye stillinger, og Christensen opplever unormalt stor interesse.

Denne uken kunne Finn.no melde at en av våre stillingsannonser for en sykepleierstilling har blitt Finn.no sin mest leste stillingsannonse noen gang, med nær 30.000 visninger. Totalt har Ahus fått inn rundt 1500-2000 søknader de siste ukene. Christensen erfarer også større pågang på stillinger som normalt har vært vanskelig å rekruttere til.

- Før koronapandemien hadde vi allerede seks ledige stillinger i infeksjonsavdelingen, som har vært vanskelig å fylle. Nå er vi oppe i 19 søkere, og tre er allerede tilsatt, sier Christensen.

Ønsker du å bidra på Ahus? Sjekk våre ledige stillinger her.

Masserekruttering

Også HR-avdelingen har måttet omrokere egne ressurser for å kunne rekruttere raskt nok, og mange har forlatt sine vante arbeidsoppgaver for å gjøre intervjuer.

- Vi driver masserekruttering, og har laget en kortere intervjuguide for å gjøre unna intervjuene raskere, sier avdelingsleder i personalavdelingen Anne Gry Kolstad, som forsikrer om at søkerne fortsatt kontrolleres og referansesjekkes.

I tillegg er det gjort avtaler om å låne ansatte fra Universitetet i Oslo, som har høy medisinsk og helsefaglig kompetanse og det er opprettet kontakt med blant annet SAS og Norwegian, som nå permitterer mange ansatte. Flyselskapene har mange med helsefaglig bakgrunn blant sine ansatte. Ahus er også i dialog omkring å låne ressurser fra Sunnaas sykehus og LHL Gardermoen, som nå stenger sin rehabiliteringsvirksomhet.

Avdeling for kompetanse og utdanning sørger for gode opplæringsløp tilpasset de nyansattes ulike bakgrunner og behov.