HELSENORGE

Respiratorkapasiteten forsterkes ytterligere

I dag får Ahus tre nye respiratorer. Det er tilstrekkelig til å dekke intensivområdene som nå er i drift på Nordbyhagen med 33 plasser, i tillegg til 5 intensivplasser for ikke-covid-pasienter.

–­ Det hjelper godt på beredskapen vår, sier administrerende direktør Øystein Mæland.

Av de tre nye respiratorene Akershus universitetssykehus (Ahus) får i dag, er en bestilt direkte fra Ahus og to kommer via Helse Sør-Øst.

Torsdag siste uke kom tre respiratorer på lån fra LHL-sykehuset Gardermoen, slik at det nå er 38 disponible respiratorer på Ahus, Nordbyhagen. Mandag morgen den 6. april var det 13 pasienter på respirator på sykehuset på Nordbyhagen.

Økt behov

Antall intensivplasser ved Ahus økes for tiden opp til 65, med utgangspunkt i Folkehelseinstituttets risikoscenario fra 12. mars. De siste 32 plassene er under etablering i Dagkirurgisk senter, og vil betjenes av ventilatorer, som er en enklere form for ventilasjonsstøtte.

-­ Det økte antallet respiratorer vil hjelpe oss godt i tiden framover, og gjør at pasienter med størst behov for pustehjelp kan få dette ved hjelp av det mest avanserte utstyret, sier Mæland.

Ahus fikk raskt høy belastning med mange samtidige intensivpasienter.

-­ Vi har hatt nær kontakt med Helse Sør-Øst om intensivkapasiteten, og er glade for at vi nå er prioritert ved fordeling av nye respiratorer.

Flere respiratorer vil komme til Norge i løpet av våren.

-­ Vi regner med at vi får vår andel også av disse, sier Øystein Mæland.