Samarbeid med FFI om kvalitetssikring av smittevernutstyr

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) setter sine ressurser til disposisjon for å sikre kvaliteten på smittevernutstyr som skal benyttes av helsepersonell i hele Norge.

Smittevern

For å teste smittevernutstyr bruker FFI flere av sine laboratorier og testfasiliteter. Illustrasjonsvideo: FFI (vi gjør oppmerksom på at denne videoen ikke viser reelle tester)

Usikkerheten rundt hvor mye smittevernutstyr det har vært mulig å kjøpe inn i verdensmarkedet, har gjort at helsevesenet nå får leveranser fra alternative leverandører.

Sykehusinnkjøp HF har dialog med norske bedrifter, som kan endre sin produksjon til å produsere smittevernutstyr. I tillegg arbeider Sykehusinnkjøp både med kjente og nye leverandører som tidligere ikke har levert produkter til det norske helsevesenet.

Les saken på helse-sorost.no