Skal du på besøk? Her er forholdsreglene du bør følge

Ahus har stor forståelse for at besøk er viktig for pasienter og pårørende. Det tillates derfor besøk, men kun for en til to av innlagte pasienters nærmeste pårørende. Her er noen viktige forholdsregler for smittevern for besøkende.

  • ​Bruk hånddesinfeksjon eller vask hendene dine nøye før du går inn på sykehuset. Dette skal du også gjøre før du går inn i og når du forlater pasientens rom, samt når du forlater sykehuset. Pasienten skal bruke hånddesinfeksjon eller vaske hendene nøye når besøket forlater rommet.
  • Gå direkte til avdelingen—ikke opphold deg i fellesarealet før og etter besøket.
  • Hold minst 1 meter avstand til andre og den du besøker. Nærmeste pårørende kan holde pasienten i hånden, men dere bør unngå tett kontakt ansikt-til-ansikt.
  • Pasienter kan ta imot gaver, men husk håndhygiene. Dersom du har med mat skal du bruke hånddesinfeksjon eller vaske hendene nøye før maten serveres og spises. Besøkende skal ikke bruke kjøkken på sykehuset.
  • Dersom du får symptomer på covid-19 og tar test, skal du opplyse om at du har vært på sykehuset som en del av smittesporingen.