HELSENORGE

Smitteverntiltak i samfunnet hjelper sykehusene til å opprettholde sitt behandlingstilbud

Myndighetene har fram til 18. januar satt inn enda strengere nasjonale tiltak for å bremse utviklingen i pandemien. Dette har de gjort blant annet for at helsevesenet skal kunne opprettholde behandling med samme omfang og kvalitet som tidligere.

koronavirus helsepersonell

Selv om det er satt begrensninger på møteaktivitet og forsamlingsstørrelse, skal pasientbehandlingen fortsette som før, med de samme smitteverntiltakene som vi har hatt så langt i pandemien.

  • Adgangskontroll og rutiner for kartlegging av risikofaktorer for smitte opprettholdes som før
  • Besøksrestriksjoner fortsetter som før
  • Basale smitteverntiltak følges i all pasientbehandling
  • Personlig beskyttelsesutstyr benyttes i tråd med lokale rutiner og Smittevernhåndboka
  • Felles arbeidsstasjoner og telefoner rengjøres mellom hver bruker
  • En-to meters avstand opprettholdes når det er mulig