HELSENORGE

Syv råd mot hoftebrudd

Hvert eneste år pådrar ca. 9000 nordmenn seg et hoftebrudd. En vanlig oppfatning er at de fleste bruddskader skjer på glatte veier, men i realiteten skjer de fleste i hjemmet. Her får du syv gode råd for å forebygge hoftebrudd. 

Illustrasjon av en eldre kvinne som faller på et kjøkken.Hoftebrudd er tre ganger så vanlig hos kvinner som hos menn, og gjennomsnittsalderen er rundt 80 år. Men, i motsetning til hva de fleste tror, er det ikke glattisen som har skylda.  

– Hoftebrudd skjer med samme frekvens gjennom hele året, kun med unntak av juli hvor det er noe lavere forekomst, sier direktør for ortopedisk klinikk ved Ahus, Inge Skråmm.


Han forklarer at eldre ofte kvier seg for å gå ut på glatta, og når de først gjør det er de ekstra varsomme og bruker brodder og sparkstøtting.

Innendørs kjenner de seg nok tryggere og er mindre årvåkne. Dessuten er også de fleste eldre mer inne, og da er sannsynligheten for at de faller innendørs større, fortsetter han.

​​Håper å forhindre fall

Når uhellet først er ute, er det ortopedisk klinikk som behandler pasienten med fallskade. For å forhindre hoftebrudd har de utarbeidet syv gode råd.

En mann i legefrakk smiler mot kameraet.

Direktør for ortopedisk klinikk ved Ahus, Inge Skråmm.


​– Hoftebrudd er en skade som ofte gir varig redusert gangfunksjon og et større behov for hjelp i hverdagen. Vi går ut med disse rådene i håp om å forhindre at folk faller, sier Skråmm.

Skråmm, som har arbeidet på ortopedisk klinikk siden 1995, har oppdaget et tydelig årsaksmønster.

Ofte «skulle de bare», og dropper småting som de egentlig vet er viktig, som godt lys, ikke tepper på gulvet, gode sko og de resterende rådene, sier han.​

Syv råd mot hoftebrudd

  1. Sørg for godt lys. Da reduserer du sjansen for å snuble i gjenstander.
  2. Unngå løse tepper og matter.
  3. Bruk gjerne sko eller tøfler innendørs.
  4. Ta spaserturen når det er dagslys eller god gatebelysning.
  5. ​Bruk brodder under skoene når det er glatt.
  6. Ikke hent posten i tøfler!
  7. Skynd deg langsomt.