Tilbudet til slagpasienter styrkes

Sykehuset skal nå tilby trombektomi for pasienter med akutt hjerneinfarkt. Styret i Helse Sør-Øst har avgjort at Ahus er et av tre helseforetak i regionen som skal tilby trombektomi.

​Styret i Helse Sør-Øst vedtok torsdag 14. juni at Akershus universitetssykehus og Sørlandet sykehus skal etablere et tilbud om mekansik trombektomi som dagbehandling i 2019, og med full døgndrift fra 2020.

Dette er gode nyheter for pasienter med blodpropp i hjernen. Når vi nå snart også får utføre trombektomi kan slagpasienter få hele behandlingen her på Ahus, og slipper risikabel transport. 

Administrerende direktør Øystein Mæland.

I dag er det kun Oslo universitetssykehus (OUS) Rikshospitalet i hele Helse Sør-Øst som utfører trombektomi, som er utfisking av blodpropp i hjernens kar.

- Rett behandling til rett tid

Øystein Mæland understreker at Ahus har på plass et godt organisert pasientforløp for slagpasienter, med egen slagenhet. Forløpet har høy faglig kvalitet, men muligheten til å utføre trombektomi har vært en mangel.

- Det er en viktig del av behandlingstilbudet for pasienter med store hjerneslag, der behandlingen haster mest. Nå styrker vi muligheten til å gi slagpasientene rett behandling til rett tid, sa Øystein Mæland, som ser fram til at trombektomi-behandling kan tilbys på Ahus i 2019.