Tildeles stipend for migreneforskning

Ahus-nevrolog Espen Saxhaug Kristoffersen er vinner av Forsbergs og Aulies nevrologstipend i 2018. Han skal i gang med en studie av en ny medisin for migrenepasienter.

Saxhaug Kristoffersen
Espen Saxhaug Kristoffersen (midten) ble tildelt Forsbergs og Aulies nevrologstipend i 2018.

Forsbergs og Aulies stipend tildeles begavede, yngre nevrologer og kunstnere, og fortrinnsvis til søkere under 40 år.

- Jeg er veldig glad for å få dette stipendet, og at hele hodepineforskningsmiljøet her ved Ahus anerkjennes på denne måten, sier Espen Saxhaug Kristoffersen (38), som kombinerer forskning med spesialistutdanning i nevrologi ved Ahus

Han påpeker at forskningen er et teamarbeid mellom Forskningssenteret og Nevroklinikken ved Ahus, avdeling for Allmenmedisin ved UiO og nå også smerteforskningsgruppen ved FORMI ved Oslo universitetssykehus.

Migreneforskning i utvikling
Ifølge Verdens helseorganisasjon er migrene den sykdommen som på verdensbasis bidrar mest til redusert livskvalitet hos folk under 50 år.

- Det har i mange år skjedd lite på behandlingsfronten for migrenepasientene, men dette er nå i ferd med å endre seg, sier Saxhaug Kristoffersen.

Nye mer spesifikke medisiner er utviklet med utgangspunkt i et helt nytt angrepspunkt, nemlig CGRP (Calcitonin Gene-Related Peptide). CGRP er involvert i smertesignaleringen ved migreneanfall og det er nå utviklet antistoffer mot CGRP i behandlingsøyemed.

- Dette er de første medisinene som noensinne er utviklet spesifikt for å forebygge migrene, sier Saxhaug Kristoffersen.

Nasjonal migrenestudie
Kristoffersen har tatt initiativ til et nasjonalt forskningsprosjekt som følger opp pasienter som starter opp med disse nye medisinene. Han ønsker blant annet å kartlegge langtidseffekten av hodepine, ledsagende symptomer, livskvalitet, sykefravær og samfunnsmessige konsekvenser av den nye behandlingsformen.

Samarbeidspartnere fra Haukeland universitetssykehus, St. Olavs hospital, Nordlandssykehuset Bodø, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Oslo universitetssykehus (Ullevål og Rikshospitalet) bidrar i prosjektet.

Stipendet vil brukes til et forskningsopphold hos samarbeidspartnerne ved Dansk Hodepinesenter (DHC), Glostrup, Rigshospitalet, København og det danske National Videncenter for Hovedpine.

- Dette forskningsmiljøet ligger helt i front innen basalmedisinsk og klinisk effektforskning på hodepine. Oppholdet vil styrke vårt samarbeid med et verdensledende fag- og forskningsmiljø. På sikt vil dette også kunne komme pasientene og Nevroklinikken på Ahus til gode, sier Saxhaug Kristoffersen

Komitéens begrunnelse:
I sin begrunnelse skriver komiteen:

"Saxhaug Kristoffersen har publisert 32 internasjonale artikler, der han er første- eller sisteforfatter på de aller fleste. Flere av disse arbeidene holder meget høy kvalitet. Hans viktigste forskningstema er kronisk hodepine, og ganske særlig hvordan feilaktig og uheldig medikamentbruk kan medvirke til slik hodepine. Han er i ferd med å bygge en selvstendig forskerprofil med sin egen forskningsgruppe, og han er etablert i et nasjonalt og internasjonalt, faglig nettverk. Saxhaug Kristoffersen beskriver klare mål for et langsiktig samarbeid med Dansk Hodepinecenter, Rigshospitalet, København".