HELSENORGE

Tiltakene for pasienter og ansatte fra Nordre Follo avvikles

Grunnet utbrudd av covid-19 i Nordre Follo kommune av den muterte virusvarianten, ble det sist helg iverksatt særskilte tiltak for pasienter og ansatte, samt reduksjon i virksomheten Ahus har i Follo. Tiltakene blir nå avviklet.
Ski sykehus
I utbruddet av covid-19 i Nordre Follo fikk flere pasienter fått påvist en variant av viruset som først ble funnet i Storbritannia. Inntil situasjonen i Nordre Follo var nærmere kartlagt iverksatte Akershus universitetssykehus (Ahus) sist helg flere tiltak knyttet til ansatte og pasienter.
 
Slik situasjonen vurderes nå, avvikles de særskilt tiltakene for ansatte og pasienter fra Nordre Follo.
 

Behandlingen av pasienter fra Nordre Follo som normalt

Pasienter som bor og jobber i Nordre Follo skal fra om med fredag 29. januar mottas og behandles som øvrige pasienter. Dette gjelder både for øyeblikkelig hjelp og planlagt behandling.

Virksomheten i Nordre Follo i gang igjen fra 1. februar

Virksomheten Ahus driver på Ski sykehus driftes som normalt fra og med mandag 1. februar.

Også virksomheten Ahus har innen psykisk helsevern i Nordre Follo (Follo DPS, ARA Follo, BUP Follo), vil være som normalt fra mandag 1. februar

Fortsatt besøksstopp og bruk av munnbind ved nær pasientkontakt

Besøksstoppen som ble innført igjen 23. januar videreføres også inntil videre. Munnbind fortsatt skal benyttes ved nær pasientkontakt. Det oppfordres fremdeles til at konsultasjoner som kan foretas på telefon eller video gjennomføres på den måten.

Ahus-ansatte på jobb som normalt

Ansatte som bor eller jobber i Nordre Follo kan alle møte på jobb fra mandag 1. februar som normalt. Det er ikke behov for å ha særskilte tiltak knyttet til disse ansatte, ut over de regler som gjelder for alle ansatte.

Ansatte som har avtalt at de skal på jobb i helgen møter som avtalt. Ansatte som er i karantene eller med symptomer skal ikke møte på jobb.

Hjemmekontor og digitale møter

Hjemmekontor for alle Ahus-ansatte benyttes der det er mulig og møter avholdes digitalt med mindre oppmøte er helt nødvendig, etter avtale med leder.