To år uten hjertestans

Gastrokirurgisk avdeling på Ahus kan nå feire at de ikke har opplevd en eneste hjertestans på to år. Det er et resultat av systematisk forbedringsarbeid og økt kompetanse i å identifisere risikopasienter.

Ahus sykepleier
Systematisk arbeid har gjort sykepleierne bedre rustet til å identifisere pasienter som er utsatt for forverring av sin tilstand.

​- Dette er utrolige resultater, sier avdelingsleder Marianne Volden ved gastrokirurgisk avdeling på Akershus universitetssykehus (Ahus). Systematisk arbeid og økt kompetanse har gjort sykepleierne bedre rustet til å identifisere pasienter som er utsatt for forverring av sin tilstand.

De ansatte har blant annet tatt kurset proACT som avholdes på Ahus. Kurset gir kompetanse i å observere pasienter  systematisk.

- Etter at alle ansatte har fått kurs, opplever vi en helt annen kontroll over tilstanden til pasientene våre, sier Volden. Hun understreker at resultatene skyldes et godt samarbeid med MIG-team.

Intensivgruppe rykker ut til risikopasienter

MIG (Mobil intensiv gruppe) består av en intensivsykepleier fra Intensivavdelingen og en lege fra anestesi eller medisinsk overvåkning, som rykker ut til pasienter som har fått en skår på 7 eller høyere i NEWS-systemet (National Early Warning Score).

Gjennom NEWS identifiseres risikopasienter ved systematisk måling av for eksempel blodtrykk, oksygenmetning og kroppstemperatur. Ut fra målingene får pasienten en skår, der syv eller høyere vurderes som høy risiko. Da kontaktes MIG.

NEWS lommekort 1.jpg

NEWS lommekort 2.jpg

National Early Warning Score (NEWS) brukes til tidlig å oppdage om pasientens tilstand forverres. Klikk på bildene for større versjon.

- Med godt samarbeid med MIG-teamet har også kompetansen på den akutt syke pasienten økt i avdelingen. Pasienter som trenger det blir flyttet til et høyere omsorgsnivå. Med råd og bistand fra MIG-lege og MIG-sykepleier kan mange av pasientene også bli værende på avdelingen, forteller Volden.

NEWS gir trygghet til de med mindre erfaring

NEWS har dessuten vist seg å være et godt verktøy for nyutdannede sykepleiere, ifølge Volden: "Når vi mangler det kliniske blikket, NEWSer vi litt oftere", forteller de.

Ved sommeravvikling og andre høytider jobber mange studenter i avdelingen. Disse gikk også gjennom en lett opplæring av NEWS slik at de hele tiden hadde kontroll på pasientene sine og kunne rapportere til erfaren sykepleier ved endring.

hjerte kake gastrokirurgen.JPG

Resultatene ble feiret med en hjertekake. Fra venstre fagsykepleier Anette W. Hanssen, Maren Morstad og Inger Berit Ekkjestøl.