HELSENORGE

Trapper ned planlagte operasjoner fram mot jul

I dagene fram til jul vil Akershus universitetssykehus (Ahus) redusere planlagte operasjoner. Pasienter som får utsatt sin operasjon vil få beskjed om dette. Alle som ikke får noen beskjed skal møte til time som avtalt. All øyeblikkelig hjelp, i tillegg til kreftbehandling, dagkirurgi og poliklinisk utredning og behandling vil fortsette som normalt.

Nordbyhagen

Nedtrappingen skyldes økt pågang av covid-19-pasienter og andre pasienter med behov for intensivbehandling. Ved å redusere planlagte operasjoner sikrer vi nødvendig intensiv- og overvåkingskapasitet til å ta i mot de kritisk og akutt syke.

Situasjonen vil bli vurdert på nytt umiddelbart etter jule- og nyttårshelgen.