HELSENORGE

Tredje vaksinedose til de med alvorlig nedsatt immunforsvar

De aller fleste pasientene som anbefales å ta en tredje dose med koronavaksine, kan ta direkte kontakt med vaksinasjonskontoret i sin hjemkommune. Du må dokumentere at du tilhører en av gruppene som anbefales en tredje dose.

covid-19-vaksine
Personer med alvorlig nedsatt immunforsvar anbefales å vaksineres med tredje dose av koronavaksine.

​Pasienter som anbefales en tredje vaksinedose vil få tilsendt brev om dette fra sykehuset, men dette vil ta noe tid. Hvis du kjenner til at du er i en gruppe som er anbefalt å ta tredje vaksinedose kan du ta direkte kontakt med vaksinasjonskontoret i kommunen, og trenger ikke å ta kontakt med sykehus eller fastlege først. De aller fleste gruppene kan få vaksinen før de har mottatt brevet fra sykehuset, ved å vise annen dokumentasjon. Les mer under om hvem som kan få vaksine med annen dokumentasjon. 

Oversikt over hvem som anbefales vaksinasjon med tredje dose:

Gruppe 1

  • ​Organtransplanterte
  • Benmargstransplanterte de siste 2 årene
  • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
  • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv di​alyse
  • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 må kunne vise dokumentasjon på dette, i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat eller annen tilsvarende skriftlig dokumentasjon.

Gruppe 2

  • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.

Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen over medisiner der 3. dose anbefales​, kan kontakte kommunen direkte. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.

  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.

Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

  • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

Disse må ha eget vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten.

Oversikt over aktuelle medisiner

Pasienter som bruker følgende medikamenter for immunmedierte sykdommer, skal ifølge Folkehelseinstituttet få tilbud om tredje dose koronavaksine. Har du dokumentasjon på slik bruk, trenger du ikke vente på brev fra sykehuset.

Se denne siden for en liste over aktuelle medisiner. Vær oppmerksom på at listen kan oppdateres. 


Mer informasjon​

Se mer informasjon fra Folkehelseinstituttet: 

Enklere tilgang til 3. dose for personer med nedsatt immunforsvar - FHI

Tilbyr 3. dose koronavaksine til personer med alvorlig immunsvikt - FHI